Hvad vil du vide? / Tilgivelse

Tilgivelse

 
Hvem har mulighed for at få
tilgivelse???
 
I følge Guds ord i Bibelen, er det alle mennesker der kan få tilgivelse og frelse, selvfølgelig er det noget der skal foregå; mens man er i live her på jorden.
 
Hvem kan få
tilgivelse???
 ALLE MENNESKER
 
Saddam Hussein(Irak)
Hitler(Tyskland)
Muammar Gaddafi(Libyen)
Nikolai Chauchesku(Rumænien)
  Osama bin Laden(Saudi Arabien)
Kim Jong-il(Nord Korea)
 
Og der kunne nævnes mange flere præsidenter, terrorister, mordere, tyve osv. og almindelige mennesker, som er blevet dømt for det onde de har gjort sammen med en masse andre personer.
(Også såkaldte gode præsidenter i USA
og andre dele af verdens lande og
andre stats-mænd/kvinder m.fl.)
 
 
 
Hvis de havde omvendt sig og bedt om tilgivelse og frelse, igennem Jesus Kristus, så havde de fået den, men de var sikkert blevet dømt af verden alligevel, for det onde de havde gjort.
Men hvis det er tilgivet og frelsen er en realitet, igennem Jesus Kristus, kommer de i Himmelen.
Allah og Muhammed, Budha og andre såkaldte guder (Det er faldne engle (Satan og dæmoner) der udgiver sig som disse, for st få tilbedelse),    kan ikke gøre det samme, det har de ingen mandat/rettighed til, hvis der påstås at de kan gøre det samme som Jesus Kristus og Gud, er det en KÆMPE løgn, tro dem ikke.
 
 
Der er kun èn ting, som ikke kan gives tilgivelse for, og det er bespottelse af Helligånden, fordi han gør alting her på jorden, mens Gud og Jesus sidder i Himmelen og venter og hører på menneskers ønsker og bønner og sender alle svar tilbage gennem Helligånden.
 
 
 

Markus kap 3 versene 22-30. 

 
Og de skriftkloge, der var kommet ned fra Jerusalem, sagde: "Han er besat af Beelzebul! Det er ved dæmonernes fyrste (Satan), at han uddriver dæmonerne." Så kaldte han dem hen til sig og sagde til dem i lignelser: "Hvordan skulle Satan kunne uddrive Satan? Hvis et rige er kommet i splid med sig selv, så kan det rige ikke bestå. Og hvis et hus er kommet i splid med sig selv, så kan det hus ikke bestå. Og hvis Satan har rejst sig mod sig selv og er kommet i splid med sig selv, så kan han ikke bestå, men det er ude med ham. Der er heller ingen, som kan trænge ind i den stærkes hus for at røve hans ejendele uden først at have bundet den stærke. Først så kan han plyndre hans hus.

Sandelig siger jeg jer: Alt skal tilgives menneskenes børn, forsyndelser og bespottelser, hvor meget de end spotter. Men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd." De havde jo sagt: "Han er besat af en uren ånd."

 
Hvem kan få
tilgivelse???
 ALLE MENNESKER
De eneste der ikke kan opnå dette,
er de faldne engle(Satan og dæmoner),
som også udgiver sig for såkaldte guder m.m.
 
Du som læser dette, kan jo også få tilgivelse og frelse, igennem Jesus Kristus, for de ting du har lavet i denne verden.
Det kan godt være at verden dømmer dig for det du har gjort, men husk på dette: Tilgivelsen fra Gud og Jesus Kristus, er det mest vigtige der kan ske, i dit liv, i denne verden.
Det samme er det med frelsen, ved troen på Jesus Kristus.
 
Dermed er det ikke sagt, at du bare kan gå rúndt og gøre onde ting og regne med at få tilgivelse i en uendelighed.
På et tidspunkt må du vælge om du vil følge Gud og Jesus Kristus og følge de foreskrifter der er skrevet om i Bibelen, eller du vil vælge at leve efter din egen lov, som med garanti vil føre til Dødsriget og efter dommen, (når Jesus har været her igen én sidste gang), blive smidt i Helvedet sammen med de faldne engle (Satan, dæmoner)og alle andre mennesker der levede efter deres egne love.
 
Er du først død, og ikke har taget imod Jesus Kristus som din frelser, og er kommet til Dødsriget, er der ingen vej tilbage.
 
Der er en mulighed for at blive genoplivet ved lægernes eller andre menneskers hjælp eller gennem bøn fra en kristen og én sidste mulighed (At du råber/skriger: Jeg vil ikke dø uden dig Jesus (igen og igen).
Hvis dette sker er det meget vigtigt at du lægger dit liv helt om, for du har fået én chance for at få tilgivelse og frelse, igennem Jesus Kristus. 
Det har jeg personligt oplevet og det var en forfærdelig oplevelse at stå hjælpeløs, foran den store glødende port ind til Dødsriget, det var da de løftede mig hen mod porten, at jeg
skreg mange gange; JESUS JEG VIL IKKE DØ UDEN DIG, indtil jeg kom til live igen. (forår 1987).
 
Som det er skrevet, er der mulighed for tilgivelse og frelse, igennem Jesus Kristus.
Og det er så ligemeget hvad du end har gjort, men husk at det er vigtigt at ændre den måde du har levet på, indtil tilgivelsen og frelsen er en realitet.
Det gode er; at Jesus og Gud vil hjælpe og støtte dig i det nye liv med dem, og så skal du finde en levende og fornyende kirke, hvor du kan søge fællesskab med de troende på Jesus Kristus.
 
Dengang jeg var død, var jeg en kristen der levede som en ikke kristen.
Jeg mistede min frelse i Jesus Kristus og jeg mistede Helligånden (ét bevis på at du har Helligånden, er at du taler i tunger, et sprog som vi ikke forstår og som har en mægtig effekt på dit liv).
 
Da jeg spurgte Jesus; om hvordan jeg kan komme tilbage til ham igen, blev der svaret; at jeg skulle op i Pinsekirken på søndag (forår 1987), for der har han noget til mig.
Da jeg kom ind i kirken, 15-30 min. efter mødet var gået igang og havde sat mig, sagde den person der talte Guds ord; Du er her i dag som er kommet væk fra Jesus, du skal bare komme tilbage igen og du vil oplever endnu større ting end du har oplevet indtil nu, også ting spm du ikke troede muligt.
Det skal lige nævnes at den der talte om dette her, også nævnede nogle af de ting jeg havde oplevet indtil min død.
 
Jeg kom op og blev frelst igen af Jesus Kristus og hvilken fred og glæde, jeg kunne prise Gud igen.
Da jeg gik hjem igen, ville jeg gerne vide hvor jeg skal hen næste søndag.
Der blev svaret; du skal op i Pinsekirken igen, der har jeg noget mere til dig.
 
Søndagen efter, var jeg igen i kirken og der blev der undervist om Helligånden og tungetale.
og da jeg havde mistet Helligånden ved min død, gik jeg frem til forbøn, da der blev opfordret til det.
Der efter den simple bøn, kunne jeg tale i tunger igen, det havde jeg jo ikke kunnet gøre i 2 uger siden min død (tro mig, jeg havde prøvet, men ikke muligt).
Men nu kunne jeg tale i tunger igen og hvilken fryd og kraft og glæde jeg mærkede, tænk sig, nu havde jeg direkte kontakt til Himmelen igen, hvor fjenden (Satan og hans dæmoner, som alle er faldne engle) ikke kunne forstå det jeg bad om.
 
 
Den eneste der har sejret over synden, i hele verden og universet, er Jesus Kristus, han er DEN eneste der har været/er syndfri.

Alle mennesker synder dagligt, i tanke, ord eller handling, eller ulydighed mod Guds ord i Bibelen. Derfor skal vi bede om tilgivelse hver dag, så de kan blive slettet.

Hvis vi ikke kommer til Jesus og beder om tilgivelse, vil vi blive anklaget for de synder vi laver her på jorden, på dommens dag.
Der findes kun èn synd der ikke er tilgivelse for, spot imod Helligånden (som ikke er det samme som engelen Gabriel i Koranen; Islam/muslimer sammenligner Helligånden med Gabriel), Helligånden er Guds hellige ånd som findes på jorden i dag og som leder mennesker frem til frelsen i Jesus Kristus.
At spotte Helligånden er at sige : Det er Satans ånd eller dæmon ånd.
Det er det eneste der ikke er tilgivelse for, som Kristen eller ikke kristen.


1 Johannes brev kap. 3 versene 4-10.

 
Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud. I ved, at han blev åbenbaret for at bære vore synder, og der er ikke synd i ham. Enhver, som bliver i ham, synder ikke; enhver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke.

Kære børn, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger.

Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd; for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er Djævelens børn: enhver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin broder.

Lukas kap. 15 versene 1-10.

 
Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: "Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem." Men han fortalte dem denne lignelse: "Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.

Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig."

Johannes kap. 8 versene 31-57.

 
Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie." De svarede ham: "Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?" Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Jeg ved, I er Abrahams efterkommere; men I vil have mig slået ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer. Jeg siger, hvad jeg har set hos Faderen; og I gør også, hvad I har hørt af jeres fader."

De svarede: "Vores fader er Abraham." Jesus sagde til dem: "Hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams gerninger. Men nu vil I have mig slået ihjel, et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud. Sådan gjorde Abraham ikke. I gør jeres faders gerninger." Da sagde de til ham: "Vi er ikke uægte børn; vi har kun én fader, og det er Gud." Jesus sagde til dem: "Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud."

Jesus og Abraham
Jøderne sagde til ham: "Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?" Jesus svarede: "Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. "Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden." Da sagde jøderne til ham: "Nu ved vi, at du er besat af en dæmon. Abraham døde, og profeterne døde, og så siger du: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed smage døden. Du er vel ikke større end vor fader Abraham, som jo døde? Også profeterne døde. Hvem tror du, du er?" Jesus svarede: "Hvis jeg ærer mig selv, er min ære intet værd. Det er min fader, som ærer mig, ham som I siger om: Han er vores Gud; og I har ikke kendt ham, men jeg kender ham. Og siger jeg, at jeg ikke kender ham, så bliver jeg en løgner ligesom I; men jeg kender ham, og jeg holder fast ved hans ord. Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se og glædede sig." Da sagde jøderne til ham: "Du er endnu ikke halvtreds år, og du har set Abraham?" Jesus sagde til dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født." Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen.

Guds fred.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?