Hvad vil du vide? / Selvmord

Selvmord

Er en person kommet så langt ud, at ville begå selvmord, er det fordi det ofte ser ud som om der ikke er nogen løsning på situationen.
Men der er netop en løsning, som kan ændre hele den måde som sådan en person ser livet på: Der er hjælp at få til at løse problemet, manglen og savnet!!!
 
Det kan være: At du er sådan en person, der altid stod op og hjalp andre med deres problemer, men nu hvor du har brug for hjælp: Svigter de dig og lader dig i stikken, og nu har du bare lyst til at give op.
 
Det kan være: At du er sådan er person hvor ingenting nogensinde vil lykkes for: Alting går bare galt og ligemeget hvem du spørger om hjælp, får du ofte et nej, og nu orker du ikke mere.
 
Det kan være: At du er en person der er blevet træt af det hele og nu kan det også være lige meget.
 
 
Der er kun èn ting at sige i det her:
Det er bedre at holde ud og bede Gud om hjælp og give ham en chance, han vil gerne være med til at løse dit problem, din mangel eller dit afsagn.
 
Det vigtigste du kan gøre i din situation er dette: Bed Jesus om at komme ind i dit liv, han kan udfylde det tomrum der er inden i din krop.
Han er den eneste der kan give en ægte glæde og fred, også selv om det hele ser så håbløst ud.
 
Det hele lyder så nemt, og det er det også, det eneste der er svært i den her situation; at bede om hjælp hos den person der kan løse ethvert problem der findes, nemlig Jesus Kristus. 
Jesus er den, der kan give den direkte kontakt til Gud; den almægtige skaber og hjælper, ham der har sat al skabelsen igang og som bedst ved hvad løsningen er, i alle mennesker på jorden: Hvis vi bare er villige til at opsøge ham med et ærligt og åbent hjerte.

Det største problem i dag, er at mange mennesker ikke tror at Gud har lyst til at hjælpe dem; om det er et stort eller lille problem.
Men der går mennesker helt forbi Guds hjerte og ønske, det har altid været og er stadig Guds ønske at hjælpe alle mennesker, uanset om de tror på ham eller ej.

Tror du på Gud, så kom til ham og bevis din tillid til ham, er du lidt tvivlende: Skal du bare komme alligevel, Gud vil gerne at din tillid til ham vokser; når du ser han gribe ind med en løsning.

Tror du ikke på Gud, så kom til ham alligevel, Gud vil hellere end gerne bevise at han har omsorg og føler med dig i din situation: Kom og sæt Gud på prøve, det elsker han. (Det er det bedste han ved, han vil så gerne bevise at han elsker dig meget højt).
 
Det har aldrig været Guds ønske at mennesker skulle gå rundt og kæmpe med deres egne problemer, mangler og savn, uden at der findes en løsning.
Gud er den bedste at søge hjælp hos, og han vil altid gøre det sammen med hvert enkelt menneske, personligt, det er ikke noget der bliver presset ned over hovedet på den enkelte: Man har altid lov til at tage imod løsningen eller afvise, den frihed gives altid til hvert enkelt menneske.
 
Man kommer frivilligt til Gud og så er det også frivilligt at tage imod den løsning han kommer med, sådan er Gud og sådan er Jesus, der er ingen tvang i Guds rige: Her er alting, altid frivilligt!!!
 

 

Matthæus evangeliet kap. 11 versene 25-30.

 
På den tid tog Jesus til orde og sagde: "Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje.
Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.
 
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let."
 

Johannes evangeliet kap. 3 versene 14-17.

 
Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?