Salmernesbog 105

Guds undere
Lovpris Herren og kald på hans navn! Forkynd hans undere for alle folk! 2Lovsyng ham og fortæl om hans underfulde handlinger!3Vær stolte over at tilhøre ham! Glæd jer- alle I, der søger ham! 4Søg hjælp hos Herren og hans styrke, søg stadigt dybere ind i hans nærhed!

5Glem ikke de undere, han har gjort; husk på hans tegn og hans ord: 6I er hans udvalgte folk - hans tjener Abrahams efterkommere og Jakobs børn! 7Han er Herren, vor Gud- hans vilje udføres på jorden. 8Han husker sit løfte i 1000 generationer - 9 pagten med Abraham, som han bekræftede over for Isak 10 11 og Jakob. Dette er den nøjagtige ordlyd af den evige pagt, han sluttede med Israel:»Jeg giver dig Kana'ans land; det skal være din ejendom!«12Dette sagde han på et tidspunkt, hvor de var ganske få og endnu udlændinge i landet. 13Senere spredtes de blandt folkeslagene og blev drevet fra land til land. 14Men han tillod ikke nogen at skade dem; han straffede de konger, som gjorde forsøg derpå. 15»Rør ikke mine udvalgte,«advarede han, »og gør ikke mine profeter fortræd!«
16Han sendte hungersnød over Kana'ans land og ødelagde dets forrådskamre. 17Han sendte Josef i forvejen til Ægypten, hvor han blev solgt som slave: Hans fødder blev lagt i lænker, hans sjæl blev lagt i jern. 19Så kom endelig Guds time, hvor Herrens ord blev opfyldt på ham, efter at han havde gennemlevet sin prøvelse: 20Kongen sendte bud efter ham og satte ham fri - folkenes hersker løste ham fra slaveriet. 21Han satte ham til at styre landets regering med ansvar for kongens finanser22og gav ham ubetinget myndighed over rigets embedsmænd, så selv de kongelige rådgivere måtte rette sig efter ham.
23Senere ankom Jakob til Ægypten - Israel og hans sønner var gæster i landet. 24Israels folk oplevede en befolkningseksplosion, så de blev mægtigere end landets oprindelige indbyggere. 25Da rejste Gud et jødehad blandt ægypterne, så de vendte sig mod hans tjenere.
26Men Gud sendte sin tjener Moses sammen med Aron, som han havde udvalgt, 27for at udføre mirakler og undere i Ægyptens land. 28Han sendte mørke over landet, men ægypterne adlød ham ikke. 29Han forvandlede deres floder til blod, så fiskebestanden døde. 30Dernæst fyldte frøerne landet, selv til kongepaladset nåede de frem. 31Moses talte igen, og kæmpesværme af fluer og myg kom over hele landet.32I stedet for regn sendte han haglbyger og lynild, 33så deres vinstokke og figentræer blev ødelagt; træerne splintredes og væltedes omkuld. 34Moses talte igen, og græshopper i utrolig mængde kom 35og åd alt græsset i landet; markens afgrøder tog de med. 36Endelig dræbte han det kæreste, de ejede - det ældste barn i hvert et hjem - 37 og førte folket sikkert ud af Ægypten, læsset med sølv og guld. Ingen var syg eller svagelig; 38ægypterne var bange for dem, og de var lettede over at se dem drage bort.
39Han bredte en sky ud over folket for at skærme dem mod den brændende sol. Han satte en ildsøjle til at lyse for dem om natten. 40De bad om føde, og han sendte vagtler og mættede dem med manna - brød fra himlen. 41Han åbnede en klippe, og vandet vældede frem og blev til en flod i ørkenen.
42Herren opfyldte i sandhed sit hellige løfte til sin tjener Abraham. 43Med jubel lod han sit udvalgte folk drage ud - under råb og frydesang. 44Han førte dem ind i landet og gav dem det i eje tillige med de afgrøder, andre havde haft besværet med at opdyrke.
45Herrens mål var dette ene, at hans folk skulle adlyde hans bud. Priset være Herren!
 

Johannes 5

 
Jesu ret til at tilgive og dømme
19Men Jesus svarede: »Jeg siger jer: Sønnen kan intet gøre af sig selv. Han gør kun det, han ser sin Far gør. Hvad Faderen gør, det gør Sønnen også.20For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør. Og han vil vise ham endnu større undere end denne mands helbredelse, og I skal undre jer. 21Ja, han vil endog ligesom sin Far opvække mennesker fra de døde og give liv, til hvem han vil. 22Faderen selv dømmer ikke nogen; han har overgivet al dom til Sønnen, 23for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Hvis I ikke ærer Guds Søn, som han har sendt jer, ærer I heller ikke Faderen.
24Tro mig, når jeg siger jer: Den, der tager imod mit budskab og tror på Gud, som sendte mig, har evigt liv og vil aldrig blive dømt, men er allerede gået over fra døden til livet. 25Jeg siger jer: Den tid kommer - ja, er her allerede- da de døde skal høre Guds Søns røst og leve!26For Faderen er livets kilde, og han har givet livskilden videre til sin Søn. 27Faderen har også givet retten til at dømme videre til Menneskesønnen. 28Derfor skal I ikke blive forbavsede over, at den tid kommer, da de døde skal høre Guds Søns røst 29og stå op fra deres grave - de, der har handlet godt, til evigt liv, og de, der har handlet ondt, til dom.
30Jeg kan ikke gøre noget af egen vilje. Jeg lytter til Gud, og på det grundlag dømmer jeg. Derfor er min dom retfærdig; for det er ikke min egen vilje, jeg vil fremme, men hans vilje, som har sendt mig.
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?