Hvad vil du vide? / Religiøs/dæmonisk kristendom

Religiøs/dæmonisk kristendom

Religiøs kristendom, hvad er det?
Det rette navn for dette er: dæmonisk kristendom.

Hvad er religiøs/dæmonisk kristendom?
Det er blandt andet det som prædikes i Danmarks Folkekirke om søndagen.
Det hedder sig; når du er barne døbt, så er du en kristen og et Guds barn og så er alting i orden med dit liv, og når du bliver konfirmeret er det en bekræftelse på din barnedåb, og hvor du får en eller anden form for undervisning i de bibelske skrifter.
Det er falsk kristendom (religiøs/dæmonisk).

Det oven over har Bibelen (Guds inspirerede ord gennem Helligånden) aldrig omtalt som værende sand kristendom.
Sand kristendom er hvor en person, som kan tale, vælger at tage imod Jesus Kristus som sin Herre og Frelser, kommer i en Åndsfyldt kirke som lader Helligånden bestemme hvad der skal tales om i hver enkelt kirke, og som kommer med opmuntring til at blive et sandt vidne, som lader sig døbe med Helligånden og taler i nye tunger, så personen kan undervises af Helligånden selv, samtidig kan personen vokse til fuld modenhed, gennem de opgaver Helligånden ligger ud til hver enkelt (født igen kristen). Desuden skal hver enkelt person igennem troens dåb, neddykket fuldt under vand, ligesom Johannes Døberen gjorde ved alle dem som kom for at blive døbt af ham, og som de første kristne gjorde.

Hvis du vil være en sand kristen, er du nødt til at aflægge dig alt det som er religiøst/dæmonisk lærdom og kun tage imod den lærdom som kommer fra Helligånden og som er inspireret af Ham, begynd at leve den kristendom der vises i Apostlenes gerninger i Det Nye Testamente.

Vil du være et sandt vidne: er du nødt til at omvende dig fra alt det som modarbejder Guds ord, som er indgivet af Helligånden, ellers vil du være med til at lede mange mennesker vild med den religiøse/dæmoniske kristendom, og være med til at de havner i Helvedet, hvor du også selv vil havne; hvis du ikke får fat i den sande kristendom, den sande og sunde lære og det sande Evangelium, er du dømt til fortabelse.

Hvis du vil være med til at redde mennesker fra Helvedet og sende dem til Himmelen, er du nødt til at lade dig forvandle af Helligånden og Guds ord i Bibelen og frasige dig den lære som gives i Folkekirken, som er en falsk lære.

Bliver du forarget over dette, er det fordi du har en religiøs/dæmonisk inspireret kristendom, som ikke stammer fra Bibelens lære, men er blevet narret til at tro det er sand kristendom du lever under.
Så har du nu en mulighed for at omvende dig, tage imod Jesus som din personlige frelser, blive døbt med Helligånden og tale i tunger og lade dig døbe med den troendes dåb, som er den eneste Bibelen omtaler som den sande dåb.
Ellers kan der være en mulighed for, at du vil være blandt dem der forfølger de sande kristne, ligesom Farisærerne og de Skriftkloge i det Nye Testamente.

Den eneste måde du kan være et sandt og troværdigt vidne, er ved at lade dig forvandle af Helligånden og ved at lade ham opbygge dig gennem tungetale: Det er den eneste måde at blive fyldt med Guds kraft, som har overvundet verden, magter og myndigheder (dæmoniske kræfter) i himmelrummet, ved at være lydig mod Guds ord og befalinger.
Den eneste måde du kan leve et overvindende og frygtløst kristent/vidnende liv, er ved at lade dig fylde af Guds kærlighed, den gør at du ikke er bange for at tale med alle mennesker om den frelse, der blev mulig gennem Jesus Kristus, da han døde på korset.

Vil du være et sandt og troværdigt vidne, er der kun èn vej til dette: Aflæg dig den religiøse/dæmoniske kristendom, og begynd at leve den sande kristendom, som omtales i Bibelen/Ny Testamente.
Ellers er du på fortabelsens vej og samtidig lede andre den samme vej, i den tro at de lever i en ægte kristendom.
Begynd at leve den kristendom der vises i Apostlenes gerninger i Det Nye Testamente.

Amen.
 
Jeg kan godt forstå kristne/religiøse mennesker bliver forargede, og det er kun fordi de ikke selv er sat i frihed, fra deres fortid og syndige liv, det er et tydeligt kendetegn, når de bliver forargede. Sådan var det også med farisærerne og de skriftkloge, når de blev afsløret af Jesu ord.

I 1 Korinther kap. 5 står noget som kristne gerne undgår og bruger helst; at vi ikke skal dømme kristne imellem, men her står det modsatte, at det kun er dem som ikke er kristne, som vi ikke må dømme: Dem skal vi give evangeliet om Jesus og hans død på korset og advare om følgerne af deres liv.
Men de kristne skal vi dømme, ikke dem udenfor, hvornår begynder de kristne at tale sandhed her i landet?
Hvorfor vender kristne altid sandheden på hovedet og siger: Vi skal dømme dem som ikke er kristne?

1 Korinther kap 5, versene 9-13.
I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden eller griske mennesker og røvere eller afgudsdyrkere, for så måtte I jo forlade denne verden. Hvad jeg skrev til jer, var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af broder (kristen/frelst), men lever utugtigt eller er grisk eller er en afgudsdyrker eller en spotter eller en drukkenbolt eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. "I skal udrydde den onde af jeres midte."
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?