Muslimernes skæbne / Profetisk syn om muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om muslimernes skæbne i Danmark og Europa

 
Indskrevet d. 20-07-2013.

Et profetisk syn og tale, som jeg fik over 4 gange, først var det 3 syner og til sidst en tale; om hvordan det vil begynde.

 
Det hele begyndte i November 2012, midt i mit arbejde, som vikar, med at rense og trykprøve rør, under højt tryk.
Jeg får ofte den form for oplevelser med Gud, Jesus og Helligånden, når jeg arbejder under støjende forhold.
 
Da jeg så det første syn, udbrød jeg i et højt jubelskrig, inde i den friskluft-maske jeg bar på det tidspunkt, det var godt at jeg var alene inde i rummet og jubelskriget blev dæmpet af masken.
 
Der kommer til at ske mange flere ting, under den store og sidste vækkelse, her er noget af det som vil komme til at ske, i Danmark, Europa og resten af verden.......
 
 
Her kommer synet:

Jeg begyndte at se, hvordan den sidste store vækkelse vil begynde at bryde ud, fra Aalborg og sprede sig til resten af Europa og hvad der vil ske med muslimerne.

(Der findes mindre vækkelser sted i dag, i flere byer, hvor kristne begynder at rejse sig og udføre det kald som Jesus Kristus gav, inden han tog fra denne verden).
 
 
Det jeg så og som fik mig til at juble højt, var dette:
Jeg så hvordan den sidste vækkelse begyndte i Aalborg og jeg så hvordan muslimerne begyndte at blive drevet ud af Aalborg, jeg så at det skete i takt med, at vækkelsen begyndte at tage til og blive kraftigere i byen.
 
Jeg så og hørte Helligånd tale samtidig:
Muslimerne vil begynde at få det meget dårligt i Aalborg og det vil blive den første by i Danmark og Europa; som vil blive helt muslim-fri.
Muslimerne vil få væmmelse og ubehag, ved at opholde sig i Aalborg, det er den måde Gud vil drive dem ud af byen.
 
Der vil kun blive dem tilbage; som vælger at tage Jesus Kristus som deres frelser, derved er de ikke muslimer mere, men er blevet til kristne.
Selv de danskere der er konverteret til Islam og blevet muslimer, vil blive drevet ud, fordi Gud vil gøre, så de ikke kan holde ud at være; hvor Guds ånd og lys tager over.
 
Aalborg vil blive til et "Fristed", hvor andre kristne vil komme til: For at få hvile, blive undervist og blive opbygget (for at tjene Jesus Kristus).
Det vil blive, ligesom i Det Gamle Testamente; hvor de israelitter der ved et uheld havde gjort noget, som de kunne blive straffet for, noget de ikke havde gjort med fuldt overlæg.
 
I takt med at den sidste vækkelse spreder sig, nord og syd på, i Danmark og resten af Europa: Bliver det Guds lys/kraft som råder alle steder og der kan ingen muslim befinde sig: De må enten omvende sig og tage imod Jesus Kristus som deres frelser, eller drives ud af Danmark og resten af Europa.
 

Jeg så og hørte: Det som i dag hedder Undergangens Europa, vil komme til at hedde Vækkelsens Europa.

 
Jeg så at den sidste vækkelse, vil foregå meget langsomt, for at den kan blive meget gennemgribende og forvandlende og i takt med at den går frem, vil mennesker omvende sig og de muslimer der stritter imod, vil langsomt blive drevet væk, som den spreder sig.
 
Jeg så, hvordan det nye og Vækkelsens Europa blev hvidt,; som Guds lys, mens de lande som muslimerne; blev drevet tilbage til (de oprindelige muslimske lande i mellemøsten) blev hyldet i et dybt mørke, hvor Satans ånd kommer til at råde fuldt ud, sammen med hans dæmon-hær, i muslimerne.
 
Jeg så og hørte, hvordan Vækkelsens Europa vil få en tilstrømning af rigdom og velstand, mens der i de muslimske lande (områder), vil tilstrømme fattigdom og ødelæggelse af alt.
Jeg så: I muslimernes fattigdom, vil de begynde at anbribe hinanden og tage de rigdomme med sig, som de ejer, som bliver angrebet: Det være sig kristne, folk fra andre kulturer og rige muslimer, de vil få frarøvet sig alt.
 
Jeg så, at de, til sidst vil angribe de lande, som i dag har olie indtægter og skrabet store rigdomme til sig.
De der ejer disse rigdomme, vil prøve at beskytte det under angrebene, når de falder vil skarer af muslimer, som for enhver pris vil have fat i deres ejendom: De som ikke frivilligt overlader deres rigdom og ejendom, vil blive dræbt.
 

Til sidst så jeg de muslimske lande og områder, ligge ødelagt og i ruiner.

 
Jeg så: At England er i stor fare for at blive muslimsk territorium, fordi den engelske befolkning har ladt dem få mere og mere råderum.
De kristne vil i den tilstand, prøve at flygte ud af landet og ind i Vækkelsens Europa, hvor de vil være i sikkerhed, pga. Guds ånd råder og regerer, fred og femgang.
 
De eneste områder, hvor jeg så Guds lys: Var i Israel og Vækkelsens Europa, andtre steder var det mere dæmpet.
De eneste områder, hvor jeg så et dybt mørke: Var de lande, hvor muslimerne har fuld råderum.
 
Muslimerne kan ikke være, hvor Guds ånd og kraft har magten.
Jeg har personligt oplevet, hvordan nogle muslimer prøver at flygte fra mig, på gaderne og butikker i Aalborg, når jeg henvender mig til dem, nogle gange bliver de holdt fast af Guds ånd, så jeg kan tale de ord der er nødvendige, til dem, inden jeg går videre.
Det er dem som er fyldt med stærke dæmoner, som ikke vil slippe deres ejendom.
For det jeg tilbyder dem, vil med tiden sætte dem i frihed, hvis de ønsker og tør det, i Jesus Kristus.
 

Videre så jeg i synet og talen:

Hvordan muslimerne, der var blevet drevet ud af Vækkelsens Europa, begyndte at planlægge bombninger inde i Europa.

 
Hver gang èn af dem nåede over grænsen ind til Vækkelsens Europa, varede det ikke ret længe, så var muslimen nødt til vende om og flygte tilbage over grænsen: Fordi Guds nærvær er uudholdeligt og muslimen får det meget dårligt og ubehageligt.
 
Nogle gange så jeg hvordan, den bombe muslimen (han/hun) havde med, udløstes af Guds ånd og sprang iblandt andre muslimer, når de kom tilbage over grænsen igen, nogle gange så jeg bomber springe inden de nåede til Vækkelsens Europa grænse: derved døde en del muslimer, i den eksplotion der kom.
Nogle gange så jeg; hvordan de der havde bomben på sig, selv valgte at udløse den, udenfor <vækkelsens Europa: Kommer de tilbage, vil de tabe hovedet og miste deres anseelse i den muslimske del af verden; men de gør det i et øde område, tæt på grænsen, hvor ingen vil finde dem bag efter.
 

Efter hånden som tiden går, syntes det, som om det er umuligt at komme ind i Vækkelsens Europa.

 
Derfor sender muslimerne personer ind; uden bomber, for at spare på dem.
De gør dette, for at finde ud af, hvornår det er muligt at udføre bombninger over grænsen.
(De begynder at fremstille tusindvis af bomber, så de er klar, til det bliver muligt at komme over grænsen til Vækkelsens Europa).
 

Jeg så, hvordan der blev sendt fly, fra England, et muslimsk territorium, de blev sendt ud over havet og gjort klar til at sprænge inde over land, når de kom ind i Vækkelsens Europa.

 

De fly blev sendt, for at ramme bestemte mål, planlagt af muslimerne.

Men jeg så, hvordan flyene fløj over havet og inden de ramte land, gjorde Guds ånd det sådan; at flyene vil falde i havet og nogle af dem sprængtes inden de ramte målet, højt oppe i luften, det var synligt fra kysten. På de pågældende fly, vil der også være nogle, som ikke er muslimer, de er uskyldige, men vil alligevel miste livet, sammen med muslimerne, der styrer flyet.

Muslimerne gjorde klar til at angribe Vækkelsens Europa, når det blev gjort muligt.

De samler en masse frivillige, som skal rykke ind og bombe; der bliver også trænet andre, til at bruge forskellige typer våben, som de skal dræbe med.
 
De får samtidig opbygget et enormt had til de kristne, i Vækkelsens Europa.
 

Samtidig med dette sker, så jeg fly blive sendt til Israel og andre dele af verden, fra Vækkelsens Europa, som muslimerne ikke kan ramme med deres våben.

 

Til sidst i synet og den profetiske forklaring, fik jeg set og hørt dette:

 
Vi, som er frelste og adlyder Gud i alle ting, vil blive hentet hjem til Himmelen.
 
De, som ikke tror, eller ikke adlyder Jesus Kristus i alt, vil blive ladt tilbage.
 
Muslimerne vil til stadighed sende personer ind over grænsen, til Vækkelsens Europa; for at tjekke, om det er muligt at blive ovre på den anden side af grænsen, uden de får det dårligt.
  
Når muslimerne finder ud af, at det er muligt; skynder de sig, at melde det tilbage til deres ledere; som vil gøre personer klar til at overskride græsen, mange med bomber og andre med forskellige former for våben.
Når de kommer over grænsen til Vækkelsens Europa, vil de begynde at bombe og dræbe løs på dem, der er ladt tilbage.
 
De der er ladt tilbage, vil få en meget kort tid, til at omvende sig og tro fuldt ud på Jesus Kristus, men de må dø for at få frelsen.
Der findes også dem som omvender sig til Islam og bliver muslimer; men de vil få den samme skæbne, som de andre muslimer.
 
Det er der skrevet en del om, i Johannes Åbenbaring, hvad deres skæbne vil blive, fra kap. 16.
 
 

Det sidste jeg fik at vide, Februar 2013, var kun i ord, om hvordan det hele vil begynde:

 
Den store vækkelse, den sidste i denne verden, på denne jord, vil begynde i Aalborg og den by, hvor muslimerne, først vil blive fjernet fra i Danmark og Europa, eller også vil de blive frelst fra Islam og komme til at blive kristne, ved troen på Jesus Kristus, som er den eneste sande frelser og eneste vej til Himmelen.
 
Her er hvordan muslimerne vil drives væk fra Aalborg:
Det vil begynde med; at de stærkeste muslimer vil få det meget ubehageligt i Aalborg og enten vil de selv flytte ud af byen, eller Gud vil drive dem ud.
(Det er Gud som vil gøre arbejdet, gennem sit ord og kraft).
Det er de stærkeste muslimer som undertrykker alle de andre muslimer, som gerne vil omvende sig til Jesus Kristus; derfor må de nødvendigvis først væk.
 
Så vil turen komme til de lidt mindre stærke muslimer, som holder de svageste muslimer, fra at omvende sig til Jesus Kristus, Guds søn.
Når de er væk, har de svageste muslimer, som har lyst til at omvende sig og tage imod Jesus Kristus, som deres frelser; for nu er der ikke nogen til at true og undertrykke dem.
 

De muslimer som overhovedet ikke vil vende Islam ryggen, vil blive drevet ud af Aalborg, ved Guds kraft og styrke.

 
På den samme måde, vil det komme til at foregå i hele Danmark, som Den store Vækkelse kommer frem, der vil lyset drive mørket væk.
 
Den store vækkelse vil gå langsomt, så den bliver gennemgribende og effektiv, fra mørke til lys i landet.
 
Jeg så hvordan lyset breder sig ud i hele Europa og muslimerne vil efter hånden blive drevet væk fra lyset, på samme måde som det begyndte i Aalborg.
 
Når alle muslimerne er blevet fordrevet, eller omvendt sig fra Islam og Muhammads lære, vil Vækkelsens Europa være lys, sammen med Israel og når muslimerne er drevet tilbage til de fastsatte lande; der er deres område, vil der komme et dybt mørke og det vil ske, som i synet over 3 gange.
 
P.S.
Inden det her sker, vil muslimerne få magten i en meget kort tid i Danmark og Europa, under den tid vil en del kristne blive sat i fængsel, nogle vil dø.
Ikke bare kristne vil blive ramt, men alle som ikke vil bøje sig for Islam.
Under dette, vil den store vækkelse bryde igennem, som rigtig mange kristne venter på, men det bliver ikke på den måde som de forventer, for Gud vil drage dem ud af kirkerne, som ikke selv vil være et vidne på gader og stræder.
Og de kristne som ikke vil være en del af denne vækkelse, vil komme til at stå, og ikke fatte hvad der sker i kirken og ude i samfundet.
Denne store vækkelse, der begynder i Danmark vil sprede sig til Norge, Finland og Sverige og resten af Europa, det så jeg allerede i 1992, hvor jeg blev hævet højt op, hvor jeg først så Danmark og hvordan det hvide lys spredte sig nord på og senere syd på.
I Frankrig så jeg store og små mørke pletter, som blev mindre og mindre, indtil de til sidst helt forsvandt.
Da jeg spurgte om hvad de mørke pletter var for noget, fik jeg dette svar:
"Det er de områder i Frankrig hvor der vil være modstand imod vækkelsen."
Den gang i 1992 troede jeg bare at det var de okkulte kræfter der kæmpede imod, men her de senere år, har jeg set, hvordan Frankrig er blevet løbet over ende af muslimerne, som vil være dem som vill gøre størst modstand, men de bliver nødt til at flygte, eller omvende sig til Jesus Kristus og tage imod ham som deres frelser.
 
Jeg har nævnt de her ting overfor andre kristne, og en del har set noget lignende de samme hændelser der vil ske i Danmark og Europa.
 
Så til dig der læser det her, bliv ikke fortvivlet, Gud, JesusGud har en stor plan med de her ting som kommer til at ske, han vil få mulighed for at vise sin stormagt over fjenderne af de kristne og Israel.
 
Gud er ikke den der plejer at lade sine tilbedere ladt i stikken og passe sig selv.
 
Sådan er den skabende og almægtige Gud, der først sendte Jesus Kristus til jorden og senere Helligånden, som vores støtte og hjælper, samt vejleder til hele sandheden.
 
Husk på at de gamle profeter så ting som handler om denne her tid som vi lever i og vil komme, men de skulle lukke i for profetierne og synerne, for de skulle først blive åbenbaret til den rette tid, i de sidste tider.
Der vil derfor komme flere åbenbaringer om Guds planer i denne verden, stadigvæk.
Derfor kan vi kun være fortrøstnings fulde og forvente store ting fra Gud af.
 
Guds fred til jer alle.
I Jesu Kristi navn.
 
Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?