Et brev til dig

 
Hvis du af et oprigtigt hjerte vil bruge lidt tid på at slå nogle af disse passager op og grunde over indholdet, så finder du ud af, hvor rig du er.

Mit Barn…

 
Du kender mig måske ikke, men jeg ved alt om dig
   Salme 139:1 


Jeg ved når du sidder og når du står op
   Salme 139:2
Jeg kender alle dine veje
   
   Salme 139:3


Selv hvert et hår på dit hoved er talt 
   Mattæus 10:29-31
For du blev skabt i mit billede
   1. Mosebog 1:27
I mig lever du, bevæger dig og er til
   Apostlenes Gerninger 17:28 


For du er mit afkom
   Apostlenes Gerninger 17:28
Jeg kendte dig, selv før du blev undfanget 
   Jeremias 1:4-5

Jeg valgte dig, da jeg planlagde skabelsen
   Efeserbrevet 1:11-12 


Du var ikke en fejl, for alle dine 
dage er optegnet i min bog

   Salme 139:15-16 


Jeg bestemte det præcise tidspunkt 
for din fødsel, og hvor du skulle bo
   Apostlenes Gerninger 17:26 


Du er underfuldt skabt

   Salme 139:14 
Jeg vævede dig i din mors liv
   Salme 139:13 


Jeg bragte dig til verden, den dag du blev født
   Salme 71:6 


Dem, som ikke kender mig, 
har tegnet forkerte billeder af mig
   Johannes 8:41-44 


Jeg er ikke fjern og vred, 
men er det fuldendte udtryk for kærlighed
 
   1. Johannesbrev 4:16 
Det er mit ønske at overøse dig med min kærlighed, 
bare fordi du er mit barn og jeg er din Far
   1. Johannes 3:1
Jeg kan give dig mere end din 
jordiske far nogensinde kunne

   Mattæus 7:11 


For jeg er den fuldkomne far  
   Mattæus 5:48 


Hver en god gave, som du får, 
kommer fra min hånd

   Jakob 1:17 
For jeg er din forsørger og 
jeg mætter alle dine behov 
   Mattæus 6:31-33 


Min plan for din fremtid har altid 
været fyldt med håb
   Jeremias 29:11 
Fordi jeg elsker dig med en evig kærlighed
   Jeremias 31:3 


Mine tanker om dig er uden tal, 
ligesom sandet på stranden
   Salme 139:17-18


Og jeg fryder mig over dig med sang

   Sefanias 3:17 


Jeg vil aldrig holde op med at gøre godt imod dig
   Jeremias 32:40
For du er min dyrebare ejendom  
   2. Mosebog 19:5 


Jeg ønsker at etablere dig af hele 
mit hjerte og hele mine sjæl 
   Jeremias 32:41 
Og jeg vil vise dig store og underfulde ting 
   Jeremias 33:3 


Hvis du søger mig af hele dit hjerte, 
skal du finde mig 
   5. Mosebog 4:29 


Glæd dig i mig og jeg vil give 
dig hvad dit hjerte ønsker 
   Salme 37:4 


For det var mig, der gav dig de ønsker 
   Filipperbrevet 2:13 


Jeg formår at gøre mere for dig end 
du overhovedet kan forestille dig
  
   Efeserbrevet 3:20 


For jeg er din største opmuntrer  
   2. Thessalonikerbrev 2:16-17
Jeg er også den Far, 
der trøster dig i alle dine trængsler
  
   2. Korinterbrev 1:3-4
Når dit hjerte er knust, er jeg nær ved dig  
   Salme 34:19
Som en hyrde bærer et lam, 
har jeg båret dig tæt ved mit hjerte

   Esajas 40:11
En dag vil jeg tørre hver en tåre fra dine øjne og tage al smerten væk, 
som du har lidt på denne jord  
   Johannes' Åbenbaring 21:3-4
Jeg er din Far, og jeg elsker dig
 ligesom jeg elsker min Søn, Jesus 
   Johannes 17:23 
For i Jesus er min kærlighed til dig åbenbaret
   Johannes 17:26 


Han er det præcise billede af, hvem jeg er  
   Hebræerbrevet 1:3 
Han kom for at vise, at jeg er for dig, ikke imod dig
   Romerbrevet 8:31
Og for at fortælle dig at jeg ikke tæller dine synder

   2. Korinterbrev 5:18-19


Jesus døde, så at du og jeg kunne 
blive forligt med hinanden
 
   2. Korinterbrev 5:18-19

Hans død var det ultimative udtryk 
for min kærlighed til dig 
   1. Johannesbrev 4:10 
Jeg gav afkald på alt dét, jeg elskede, 
så jeg kunne vinde din kærlighed 
   Romerbrevet 8:31-32 
Hvis du tager imod gaven i min Søn Jesus, 
tager du imod mig 
   1. Johannesbrev 2:23
Og intet vil nogensinde skille 
dig fra min kærlighed igen
   Romerbrevet 8:38-39
Kom hjem og jeg vil holde den største fest, himlen nogensinde har set  
   Lukas 15:7 


Jeg har altid været Far, og vil altid være Far 
   Efeserbrevet 3:14-15
Mit spørgsmål er…

Vil du være mit barn?

   Johannes 1:12-13 
Jeg venter på dig
   Lukas 15:11-32

 
 
Kærlig hilsen fra din Far, 

Den Almægtige Gud!
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?