Hvad vil du vide? / Lys og mørke

Lys og mørke

Lys og mørke er som at sammenligne :

Sandhed eller løgn.
Sandt eller falsk.
Noget eller ingenting.
Gud eller Satan.
Jesus eller dæmoner.
Guds engle eller Satans engle.
Himmel eller Helvede.
Velsignelse eller forbandelse.
Liv eller død.
Rigdom eller fattigdom (i overført betydning; nogle er rige, selv om de er fattige og omvendt).
Bibelen eller Koranen (eller hvilken som helst anden trosretnings bog).
Frelst eller ufrelst.
Troendes dåb eller barnedåb.
Rask eller syg.
Stærk eller svag.
Modig eller vattet.
Godhed eller ondskab.
Redde et menneske eller dræbe.
.....og så videre kan man tilføje forskellige sammenligninger.
 
I Guds rige findes der ikke grå zoner, for en grå zone er en blanding af sandt og falsk/rigtigt og forkert, og det vil altid blive til falsk/forkert.
Det er som at tage en ligning, hvor (+ og -) vil blive til -.
Hvis man tager en løgn og fortæller den længe nok, vil den som regel komme til at blive opfattet som en sandhed.
Det er som at tage en ligning igen, hvor (- og -) vil blive til +, bare ikke i den virkelige verden.
Løgn vil altid være løgn, lige meget hvor meget sandhed man vil prøve at blande den med.
 
Man kan jo ikke få laset tøj til at blive hel igen, bare ved at vaske det, det vil stadig være laset, bare lidt pænere at se på.
Men det er stadigt laset tøj. Sådan er det med en løgn, den bliver ikke mere sand, bare fordi man prøver et blande den med sandhed.
En løgn vil stadigt være en løgn.
Og en sandhed vil stadig være en sandhed, selv om man vil prøve at blande den med løgn.
 
Kan man få en VW (Folkevogn) til at blive en Rolls Royce (RR), bare ved at bytte om på logoet som sidder på bilerne.
Nej, det er jo ikke muligt.
 
Sådan er det også med Jesus; har du taget imod Jesus som din frelser og gør du det som han siger i Bibelen: Kan du kalde dig en kristen.
Men har/gør du ikke som der er skrevet oven over, kan du ikke tillade dig at kalde dig en kristen.
Enten vil du være en sand kristen, eller en falsk kristen.
Det er ikke barnedåben, konfirmationen og medlemsskab af Folkekirken der afgør, om du er en kristen.
 
Men det som afgør om du er en kristen, er følgende:
Taget imod Jesus som sin personlige frelser, ved at proklamere det med din egen mund (ikke andres mund). At du lever efter det som Jesus taler om i Bibelen; er et vidne for ham (discipel), taler om ham til andre mennesker og ikke holder det for dig selv(egoisme).
 
Jesus kom som lys ind i denne verden, som var/er indhyllet i mørke, eller man kan sige:
Jesus kom med sandheden ind i verden, hvor løgnen råder. Hvis du vil lære Gud at kende, må du først lære Jesus at kende, leve med ham og læse hvad han lærer om i Bibelen og leve efter det. Jesus viser hvem Gud er og hvordan Gud handler i forskellige situationer.
 
Gud er kærlighed, men Gud er også streng.
Gud er overbærende, men sætter også grænser.
Gud tilgiver, men dømmer ulydighed mod ham (hvis du ikke omvender dig fra det forkerte).
Jesus kom til denne verden, for at give dig mulighed for at opnå tilgivelse, for dine forkerte handlinger. For uden den tilgivelse, er der ingen mulighed for at opnå Guds velbehag og fred i dit liv.
 
Det er ikke nok, bare at komme i kirke, du må gøre en vigtig handling:
Omvend dig fra din egoisme.
Omvend dig fra dine onde gerninger.
Omvend dig fra dit had mod andre mennesker.
Omvend dig fra dit ønske om at bestemte mennesker må lide for deres handlinger: Du er jo ikke selv bedre, når du ønsker det, for dem.
Omvend dig fra din manglende tro på Jesus, som er villig til at tilgive alle mennesker, blot de omvender sig fra deres onde handlinger.
Omvend dig fra din manglende tro på: At Jesus ofrede sig på korset, for at vise sin kærlighed til alle mennesker og give dem mulighed for frelse, ved at tro og leve efter hans ord.
 
Uden Jesus i dit liv, har du ikke livet fra Gud i dig.
Uden Jesus i dit liv, har du kun døden hængende over dig, dvs. uden Jesus som din personlige frelser, har du kun udsigt til at leve et liv, hvor du er adskilt fra livet i Gud.
Uden Jesus i dit liv, kan du aldrig opnå fællesskab med Gud i Himmelen, heller ikke efter at tilværelsen på jorden er ovre, når dit legeme dør.
Din ånd og sjæl lever videre, efter at legemet er dødt.
Uden Jesus i dit liv har du ikke mulighed for at komme ind i Himmelen, men må lide resten af evigheden langt borte i Helvedet; det er ikke muligt at komme væk fra den vej, uden Jesus Kristus som din personlige frelser.
 
Det er kun muligt at komme ind i Himmelen, med Jesus som din personlige frelser og hvis du efterfølgende lever efter Jesu ord i Bibelen.
Det er ikke muligt at komme til Himmelen ved egen hjælp eller nogen form for anstrengelse.
Det er heller ikke muligt at komme til Himmelen, ved at leve efter egne regler eller fordi du har været god mod alle mennesker du møder på din vej.
Det er kun muligt at komme i Himmelen, efter de regler som Gud og Jesus har sat, og dem kan du læse om i Bibelen.
Gode gerninger får først betydning for dig, når du har taget imod Jesus som din personlige frelser, indfor Gud i Himmelen. Der skal Gud rigt belønne dig og velsigne dig, ikke før.
 
At tage imod Jesus som din personlige frelser, kan kun ske ved; at du bekender det med din helt egen mund:
At du vil tro på Jesus som Guds søn og leve efter hans vilje med dit liv og samtidig få tilgivelse for de forkerte/onde ting du har gjort i dit liv, som Bibelen omtaler som synd.
Det er den eneste måde du kan opleve Guds fred, glæde, kærlighed, tilgivelse og fællesskab i dit liv, mens du lever på jorden.
Der findes ingen anden mulighed for frelse eller komme i Himmelen, samt at få kontakt med den levende Gud.
Det er umuligt på andre måder.
 
Det du har læst oven for, er det som adskiller lys fra mørke, sandhed fra løgn og så fremdeles.
Håber virkelig at du får frelsen i Jesus og på den måde kommer i kontakt med den levende Gud, som blot venter på at give sin kærlighed, fred og glæde ind i dit liv.
Jesus og Gud er en sandhed, selv om du muligvis tæmker det er en løgn.

Vent ikke med at søge ind til Jesus, du ved aldrig hvornår det er for sent.

Håber at du kommer til at erfare Guds fred og kærlighed.

Amen.

 
Jeg kan godt forstå kristne/religiøse mennesker bliver forargede, og det er kun fordi de ikke selv er sat i frihed, fra deres fortid og syndige liv, det er et tydeligt kendetegn, når de bliver forargede. Sådan var det også med farisærerne og de skriftkloge, når de blev afsløret af Jesu ord.

I 1 Korinther kap. 5 står noget som kristne gerne undgår og bruger helst; at vi ikke skal dømme kristne imellem, men her står det modsatte, at det kun er dem som ikke er kristne, som vi ikke må dømme: Dem skal vi give evangeliet om Jesus og hans død på korset og advare om følgerne af deres liv.
Men de kristne skal vi dømme, ikke dem udenfor, hvornår begynder de kristne at tale sandhed her i landet?
Hvorfor vender kristne altid sandheden på hovedet og siger: Vi skal dømme dem som ikke er kristne?

1 Korinther kap 5, versene 9-13.
I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden eller griske mennesker og røvere eller afgudsdyrkere, for så måtte I jo forlade denne verden. Hvad jeg skrev til jer, var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af broder (kristen/frelst), men lever utugtigt eller er grisk eller er en afgudsdyrker eller en spotter eller en drukkenbolt eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. »I skal udrydde den onde af jeres midte.«

Salmernes bog kap. 5.

 

Beskyttet under Herrens nåde.

Herre, hør min bøn og lyt til mit inderste ønske.Jeg vil aldrig bede til andre end dig, min Konge og Gud, derfor hører du mit hjertes bøn. Hver morgen lægger jeg min bøn frem for dig og venter tålmodigt på svar.Du er en Gud, der ikke godtager hovmod; du accepterer ikke ondskab. Ingen synder kan i egen kraft træde frem for dig, for du hader det onde. Tilintetgør enhver, der taler løgn; du afskyr blodtørst og bedrag.
Men jeg, jeg vil gå ind i dit tempel, beskyttet under din mægtige nåde, og tilbede dig i ærefrygt. Herre, led mig, som du har lovet, så mine fjender ikke kan hovere over mig. Vis mig den vej, jeg skal gå.
Der er ikke et sandt ord i deres mund, deres hjerter er fyldt til randen af ondskab - deres hensigt er synd og død. Deres tunge er belagt med smiger i forsøg på at gennemføre deres onde tanker. Drag dem til ansvar, o Gud, fang dem i deres egne fælder. Lad dem synke under vægten af deres overtrædelser, for de trodser dig.
Men lad alle, som sætter deres lid til dig, glædes og frydes. Lad dem råbe af fryd, når du beskytter dem. Fyld enhver, der elsker dig, med glæde. For du velsigner den retfærdige, Herre, og beskytter ham med din kærligheds skjold.
 
 
 

Johannes evangeliet kap. 5 versene 19-30.

 
Jesu ret til at tilgive og dømme
 
Men Jesus svarede: »Jeg siger jer: Sønnen kan intet gøre af sig selv. Han gør kun det, han ser sin Far gør. Hvad Faderen gør, det gør Sønnen også.For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør. Og han vil vise ham endnu større undere end denne mands helbredelse, og I skal undre jer. Ja, han vil endog ligesom sin Far opvække mennesker fra de døde og give liv, til hvem han vil. Faderen selv dømmer ikke nogen; han har overgivet al dom til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Hvis I ikke ærer Guds Søn, som han har sendt jer, ærer I heller ikke Faderen.
Tro mig, når jeg siger jer: Den, der tager imod mit budskab og tror på Gud, som sendte mig, har evigt liv og vil aldrig blive dømt, men er allerede gået over fra døden til livet. Jeg siger jer: Den tid kommer - ja, er her allerede- da de døde skal høre Guds Søns røst og leve!For Faderen er livets kilde, og han har givet livskilden videre til sin Søn. Faderen har også givet retten til at dømme videre til Menneskesønnen. Derfor skal I ikke blive forbavsede over, at den tid kommer, da de døde skal høre Guds Søns røst og stå op fra deres grave - de, der har handlet godt, til evigt liv, og de, der har handlet ondt, til dom.
Jeg kan ikke gøre noget af egen vilje. Jeg lytter til Gud, og på det grundlag dømmer jeg. Derfor er min dom retfærdig; for det er ikke min egen vilje, jeg vil fremme, men hans vilje, som har sendt mig.
 
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?