Hvad vil du vide? / Jesus er Gud

Jesus er Gud

Jesus er Gud, Bibelen lærer os to ting som er vigtige i denne forbindelse:

1)For det første at Jesus ikke er skabt, men er til forud for alt det skabte. Han har eksisteret fra evighed (Johannes 1:1-5, 14 samt Johannes 17 og desuden i Kolossenserbrevet 1:15-20).

Johannes 1:1-5 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Messias(Jesus)som Ordet fra Gud

I begyndelsen var Ordet(Jesus). Ordet(Jesus)var hos Gud og var som Gud.
Ordet(Jesus)var til fra begyndelsen, sammen med Gud.
Alt, hvad der er skabt, blev til ved det Ord. (Jesus)
Ordet(Jesus)havde Livet i sig, og det Liv blev menneskers Lys.(Jesus)
Lyset(Jesus)strålede midt i mørket, men mørket fik ikke bugt med det.

 

Johannes 1:14 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Ordet blev menneske(Jesus)og slog sig ned iblandt os.
Vi fik lov at se hans herlighed - en herlighed, som den fuldkomne Søn(Jesus)har fra sin Far, fuld af nåde og sandhed.

Johannes 17 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Jesus beder til sin Far

Derefter så Jesus op mod den mørke nattehimmel og sagde: »Far, nu er tiden inde. Ophøj din Søn(Jesus), så jeg kan ophøje dig.
Du har jo givet mig(Jesus)den højeste myndighed over hele menneskeheden, for at jeg kan give evigt liv til alle dem, du har givet mig.
Det evige liv er at kende dig, den eneste sande Gud, og den Frelser og Messias, som du har sendt.
Jeg har æret dig her på jorden ved at fuldføre den opgave, du gav mig.
Far, ær du nu mig og før mig tilbage til din herlighed - tilbage til den position, jeg havde hos dig, før verden blev skabt.
Jeg har åbenbaret, hvem du er, for de mennesker, som du kaldte ud af verden og gav til mig. De var dine, men du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord.
Nu forstår de, at alt, hvad jeg har, det har jeg fået fra dig, for de ord, jeg har fået fra dig, har jeg givet videre til dem, og de har taget imod dem.
De ved nu, at jeg er kommet fra dig, og at du har sendt mig.

Jeg går i forbøn for dem, Far.
Jeg går ikke i forbøn for verden, men for dem, som du gav mig, for de tilhører dig.(Gennem frelsen i Jesus)
Du og jeg har alt tilfælles, og mine disciple har gjort mig ære.
Nu kommer jeg til dig, for jeg skal ikke være i verden længere, men de skal leve i denne verden. Hellige Far, hold din hånd over dem, som du har givet mig. Beskyt dem med den mægtige kraft, som du gav mig, for at de må blive ét ligesom vi er ét!
Så længe jeg var hos dem, beskyttede jeg dem med din kraft.
Jeg tog hånd om dem, så ikke en eneste af dem gik fortabt - undtagen ham, der måtte gå fortabt, og på den måde blev Skriften opfyldt.

Nu er jeg på vej til dig, og jeg siger det her, mens jeg endnu er på denne jord, for at de må blive fyldt med min glæde.
Jeg har indviet dem i dit budskab, og nu hader verden dem, fordi de ikke længere er en del af verden, ligesom jeg ikke er en del af den.
Jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden, men om at beskytte dem fra den Ondes angreb.
Men de hører ikke til i verden, ligesom jeg ikke hører til i verden.

Rens dem gennem dit ord, som er sandheden.(Ordet i Bibelen)
Som du sendte mig til verden, sender jeg nu dem til verden.
Jeg indvier mig selv til dig, for at også de gennem erkendelsen af sandheden må indvi sig helt til dig.

Jeg beder ikke kun for dem, der er her, men også for dem, som i fremtiden kommer til tro på mig(Jesus)gennem deres vidnesbyrd.(Dem som taler om Jesus)
Jeg beder om, at de alle må blive ét, ligesom du og jeg er ét(JesusGud), så verden kan tro, at du har sendt mig.

Den herlighed, du gav mig, har jeg givet videre til dem, for at de kan blive ét ligesom vi er ét.(JesusGud)
Når jeg er ét med dem, og du er ét med mig, så er enheden fuldkommen!
(Jesus i os som frelser)

Så vil verden indse, at du har sendt mig, og at du elsker dem, ligesom du elsker mig.
Far, mit ønske er, at dem, som du har givet mig, må komme til det sted, hvor jeg tager hen, og at de må se den herlighed, som du har givet mig, fordi du har elsket mig, fra før verden blev til. Retfærdige Far! Selv om verden ikke kender dig, så kender jeg dig, og mine disciple her ved, at du har sendt mig. Jeg har vist dem, hvem du er, og det vil jeg fortsætte med, for at den kærlighed, hvormed du har elsket mig, må være i dem, og jeg må være i dem.«

 

Kolossenserne 1:15-20 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Lovprisning af Guds frelsesplan og Guds Søn

Vi kan se den usynlige Gud ved at se hans Søn, som er Herre(Jesus)over alt det skabte. Alt i himlen og på jorden blev til og eksisterer ved hans medvirken og for hans skyld, både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden.

Han(Jesus)var til før alt andet, og alt eksisterer i kraft af ham(Jesus).
Han(Jesus)er leder for menigheden, som er hans legeme.
Han(Jesus)er alle tings begyndelse.
Han(Jesus)var den første til at opstå fra de døde og har førstepladsen på alle områder.

Det var nemlig Guds plan og vilje at åbenbare hele sit guddommelige væsen gennem sin Søn(Jesus), og Gud skabte gennem hans død på korset mulighed for fred og forsoning mellem sig selv og alt på jorden og i himlen.

 
2)For det andet at Jesus blev undfanget ved Helligånden og født af en jomfru. Undfangelsen skete altså på overnaturlig vis uden en mands medvirken (Mattæusevangeliet 1:18-25 samt Lukasevangeliet 1:26-38).

Matthæus 1:18-25 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Jesu fødsel

Messias(Jesus)kom til verden på følgende måde: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun ventede et barn ved Helligånden.
Josef var en god og retskaffen mand, som ikke ville udsætte hende for offentlig skam, så han besluttede sig til i al stilhed at hæve forlovelsen.
Mens han tænkte over det, havde han en drøm, hvor en engel fra Gud viste sig for ham. Englen sagde: »Josef, du er jo af kong Davids slægt, og du skal ikke være betænkelig ved at gifte dig med Maria, for det barn, hun venter, er blevet til ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder.«

På den måde gik det i opfyldelse, som Gud have talt gennem en af sine profeter:
»Se, jomfruen vil blive gravid.
Hun skal føde en søn, og han skal kaldes ›Immanuel‹.«
(Det navn betyder: ›Gud er med os‹).

Da Josef vågnede, stod han op og gjorde, som englen havde sagt. Han accepterede at gifte sig med Maria, men havde ikke ægteskabeligt samliv med hende, indtil hun havde født. Maria fødte så en dreng, som fik navnet Jesus.

Lukas 1:26-38 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Den mirakuløse undfangelse af Jesus, Guds Søn

Et halvt år efter at Gud havde sendt Gabriel til Zakarias, sendte han ham til Nazaret i Galilæa, 27 hvor der var en ung pige ved navn Maria. Hun var forlovet med en mand, der hed Josef, og han var af Kong Davids slægt.
Da Gabriel kom til hende, sagde han: »Fred være med dig! Du er elsket af Gud, og han har store planer med dig.«
Maria blev forbløffet over de ord og spekulerede på, hvad meningen kunne være.

»Vær ikke bange, Maria,« sagde englen, »for du er udvalgt af Gud.
Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus.
Han vil få stor betydning, for han er den Almægtiges Søn. Gud Herren vil sætte ham på Davids trone, og han skal for altid være konge over Israels folk. Hans herredømme vil aldrig få ende.«
(Vare evigt)

»Men hvordan skulle jeg kunne få et barn?« spurgte Maria. »Jeg har jo ikke nogen mand.«

Englen svarede: »Helligånden vil komme over dig, og hans kraft vil gøre et under i dig. Derfor vil det barn, du skal føde, blive et helligt barn, Guds Søn.

Og jeg kan fortælle dig, at din gamle slægtning Elisabet, som aldrig har kunnet få børn, nu venter et barn. Hun er allerede i sjette måned.
Intet er umuligt for Gud.«

»Så er jeg parat til at acceptere Guds vilje,« udbrød Maria. »Lad det blot ske, som du har sagt.« Så forlod englen hende.

Disse to forhold, du lige har læst, danner baggrunden, når Jesus kan sige til Filip: "Jeg og Faderen er ét", og "Den, der har set mig, har set Faderen."
(Den der har set/mødt Jesus som frelser, har også set/mødt Gud) 
(Johannesevangeliet 10:22-42 og 14:6-14). Andre steder i Bibelen, som viser at Jesus var Gud er Lukasevangeliet 2:5-20; Filiperbrevet 2:5-11, Hebræerbrevet 1 og Johannes 8:37-59).

Men først og sidst er det evangeliernes samlede vidnesbyrd om, hvad Jesus sagde og gjorde, der afslører, at han(Jesus) er sand Gud.

 
Johannes 10:22-42 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

De jødiske ledere forkaster Jesus som Messias

Det blev vinter, og Jesus var igen på besøg i Jerusalem, denne gang under Hanukka festen. Han gik omkring i den del af templet, som kaldes Salomons søjlegang.
De jødiske ledere omringede ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen i uvished? Er du Messias, så sig det ligeud!«
Jesus svarede: »Det har jeg allerede gjort, men I ville ikke tro mig. De undere, jeg gør i min Fars navn, er bevis nok.
Men I tror mig ikke, fordi I ikke hører til blandt mine får.

Mine får adlyder min stemme. Jeg kender dem, og de følger mig.
Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig gå fortabt. Ingen kan rive dem ud af min hånd.
Min Far, som har givet mig dem, har større magt end nogen anden, og ingen kan rive dem ud af min Fars hånd.
Jeg og Faderen, vi er ét.« (JesusGud)

Da begyndte de igen at samle sten op for at slå ham ihjel.
Men han sagde: »Jeg har udført mange gode gerninger, som min Far har bedt mig om at gøre. Hvilken af dem er det, I vil stene mig for?«
»Du skal ikke stenes for nogen god gerning,« svarede de. »Men du skal dø, fordi du spotter Gud. Du er kun et menneske, men du gør dig til ét med Gud!«

»Står der ikke i Skriften: ›Jeg har kaldt jer guder‹?« spurgte Jesus.
»Hvis altså Skriften, som ikke kan annulleres, kalder de mennesker ›guder‹, som Gud havde indsat til at gøre hans vilje(Jesus som frelser i os), hvordan kan I så anklage mig, som Faderen har indsat og sendt til verden, og sige, at jeg spotter Gud, fordi jeg siger, at jeg Guds Søn?

Hvis det ikke var min Fars gerninger, jeg gjorde, så skulle I ikke tro mig.
Men når jeg nu gør hans gerninger, så tro i det mindste for gerningernes skyld, så I må kunne forstå og komme til den erkendelse, at Faderen er i mig og jeg er i ham.«

De forsøgte derefter at fange ham, men han slap fra dem.

Mange almindelige mennesker kommer til tro på Jesus som Messias.

Jesus tog nu igen over til området øst for Jordanfloden, til det sted, hvor Johannes tidligere havde døbt. Der opholdt han sig et godt stykke tid, og mange mennesker flokkedes om ham. De sagde til hinanden: »Johannes udførte ganske vist ingen undere, men alt, hvad han sagde om denne mand, var sandt.«

Og mange af dem kom til tro på Jesus.

 
Johannes 14:6-14 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Jesus svarede: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kan komme til Faderen uden gennem mig.
Havde I forstået hvem jeg er, ville I også have forstået, hvem min Far er. Men I skal snart forstå, hvem han er, og I har set ham.«
»Herre, vis os Faderen!« bad Filip. »Det er alt, hvad vi ønsker.«
»Er du stadig ikke klar over, hvem jeg er, Filip?« spurgte Jesus. »Og det efter, at jeg har været så lang tid sammen med jer! Den, som har set mig, har set Faderen. Hvorfor siger du så: ›Vis os Faderen‹?

Tror du da ikke, at jeg er ét med Faderen, og at Faderen er ét med mig?(JesusGud)
Det jeg siger til jer, kommer ikke fra mig selv, men fra Faderen, som bor i mig. Og det er også ham, der gør sine gerninger gennem mig.
Tro mig, når jeg siger, at jeg er ét med Faderen, og Faderen er ét med mig.(JesusGud)
Men vil I ikke tro det, så tro på grund af de undere, I har set mig gøre.

Det siger jeg jer: De, der tror på mig(Jesus som frelser), skal gøre de samme undere, som jeg har gjort; ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til Faderen.

Hør godt efter: Hvad I end beder om i mit navn(Jesus), det vil jeg gøre.
På den måde vil Faderen blive æret gennem Sønnen.

 
Lukas 2:8-20 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Englene og hyrderne på marken

Samme nat lå nogle hyrder under åben himmel og vogtede får på marken uden for byen.

Pludselig stod der en engel foran dem, og hele landskabet lå badet i et strålende lys fra Guds herlighed. Hyrderne blev forskrækkede, men englen beroligede dem. »Vær ikke bange!« sagde han. »Jeg er kommet for at fortælle jer en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket:

I nat er jeres Frelser født i Davids by.
Det er Messias(Jesus), og han er jeres herre.
Det her skal være et tegn for jer: I vil finde et lille barn, som ligger i en krybbe, indsvøbt i et tæppe.«

I det samme brød himlen ud i jubel. En hær af engle lovpriste Gud med følgende sang:
»Al ære til Gud i Himlen og fred på jorden til dem, der gør Guds vilje!«

Da englene igen var vendt tilbage til Himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se, hvad der er sket, det, som Gud har fortalt os om.« Så skyndte de sig ind til byen, hvor de fandt det sted, hvor Maria og Josef boede, og de fandt barnet, som lå i krybben.
Hyrderne fortalte nu, hvad englen havde sagt om barnet, og alle, som hørte deres beretning, var forundrede.

Maria tog alle ordene til sig og tænkte ofte senere på, hvad der var sket den nat. Hyrderne vendte glade tilbage til fårene på marken, imens de lovpriste Gud for alt, hvad de havde set og hørt. Det var jo sket, som englen havde sagt.

 
Filipperne 2:5-11 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Kristi tjenersind - jeres forbillede

Lad Jesus Kristus være jeres forbillede og efterlign hans indstilling:
Han var(er)lig med Gud,og havde ret til at fastholde den lighed.
Dog gjorde han ikke krav på sin ret,men gav afkald på sin guddomsmagt,tog tjenerskikkelse på og blev menneske.
Som menneske ydmygede han sig og accepterede den værste død - døden på et kors.

Derfor har Gud ophøjet ham og givet ham et navn og en position højt over alle andre.
Alle kommer til at bøje knæ for ham i himlen og på jorden, og under jorden.
Og alle skal erklære til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre!(Over alt)

Hebræerne 1 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Gud har nu talt til os gennem sin Søn (Jesus)

Mange gange og på forskellige måder har Gud op gennem tiderne talt til vores forfædre gennem profeterne, men nu her i de sidste tider har han talt til os ved sin Søn, Jesus.
Verden blev oprindelig skabt ved Jesu medvirken, og Gud har nu indsat ham som Herre over alle ting.

Jesus gav os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen, og han opretholder verden alene ved den kraft, der er i hans ord. Efter at Jesus ved sin død havde tilvejebragt forsoning for al synd, satte han sig på tronen ved den almægtige Guds højre hånd i den himmelske verden.

Guds Søn står langt over englene

Guds egen Søn står langt over Guds sendebud, englene, og han omtales på en helt anden måde end dem.
Har Gud måske nogen sinde sagt til et af sine sendebud:
»Du er min Søn(Jesus), i dag er jeg blevet din Far.«
eller:
»Jeg vil være hans Far, og han skal være min Søn.«(Jesus)

Og da Gud sendte sin egen Søn(Jesus)til jorden, sagde han: »Alle Guds sendebud skal tilbede ham(Jesus)

Mens Skriften taler på følgende måde om Guds brug af sendebud:
»Han, der bruger stormvinde som sine sendebud og gør lynene til sine tjenere«, så står der om Sønnen(Jesus):
Dit rige, Gud, skal bestå for evigt, du(Jesus)regerer med retfærdighed.

Du elsker det gode og hader det onde.

Derfor har Gud udvalgt og salvet dig (Jesus) med glædens olie frem for dine fæller.«

Endvidere står der om Sønnen(Jesus):

»Herre(Jesus), i begyndelsen grundlagde du jorden, med egne hænder skabte du himmelrummet.
Det hele skal forgå, men du(Jesus) vil bestå.
Himmel og jord slides op, som var de et stykke tøj.
Du(Jesus) ruller dem sammen som en kappe, skifter dem ud, som man gør med sit tøj.
Men du er altid den samme, dine leveår får aldrig ende.«
(Jesus vil leve evigt, ligesom dem der tager imod ham som frelser, selv om deres legeme dør, vil deres ånd og sjæl leve videre).

Har Gud nogen sinde sagt til en af englene: »Sæt dig ved min højre side, mens jeg overvinder dine fjender.«
(Dem som ikke tror på Jesus som Guds søn og Jesu død på korset, hvorved han blev vores frelser, eneste vej til Himmelen)

Nej, englene er blot åndelige tjenere, som Gud sender ud for at hjælpe dem, der har fået adgang til det evige liv. (Gennem Jesus som frelser)

Johannes 8:37-59 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Jeg(Jesus) ved, at I er børn af Abraham, men alligevel er I ude på at slå mig ihjel, for I har ikke plads til mit ord i jeres hjerter.
Jeg(Jesus) taler om det, jeg har set hos min Far.
Men I handler efter det, I har hørt fra jeres far.«

»Vores far, det er Abraham,« sagde de.

»Hvis I virkelig var Abrahams børn, ville I have den samme tro, som han havde,« fortsatte Jesus. »Men nu prøver I at slå mig ihjel, jeg, som har sagt jer sandheden, den sandhed, jeg har fået fra Gud. Det ville Abraham aldrig have gjort.

Nej, I adlyder jeres virkelige far, når I bærer jer sådan ad.«

»Vi er ikke uægte børn,« råbte de. »Vi har kun én far, og det er Gud!«
»Hvis Gud havde været jeres far, så ville I have elsket mig, for det er Gud, der har sendt mig.
Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I er ude af stand til at høre efter.
Jeres far er Djævelen, og I er villige til at gøre alt det onde, som han gerne vil have jer til at gøre. Han har altid været ude på at ødelægge mennesker. Han har sat sig op imod sandheden, og der findes ikke noget sandt i ham. Det er helt naturligt for ham at lyve, for han er ophavsmand til alle former for løgn og bedrag.
(Som muslimer der lever efter Muhammad og Allah i dag)

Mig tror I ikke på, fordi jeg siger sandheden.

Hvem af jer kan påvise, at jeg skulle have gjort noget forkert? Når nu det, jeg siger, er sandt, hvorfor tror I så ikke på mig?
Den, der tilhører Gud, lytter til hans ord. Men I lytter ikke til Guds ord, fordi I ikke er hans børn.«

»Din samaritaner!« snerrede de. »Har vi ikke hele tiden sagt, at du er besat af en ond ånd?«

»Jeg er ikke besat af nogen ond ånd,« svarede Jesus. »Jeg ærer min Far, men I vanærer mig.
Jeg søger ikke min egen ære. Det er der en anden, der gør, og han skal dømme jer.
Det siger jeg jer: Den, der adlyder mit ord, skal aldrig dø.«

»Nu ved vi, at du er besat af en ond ånd!« sagde de jødiske ledere triumferende. »Abraham er død. Profeterne er døde. Og nu kommer du og siger, at hvis man bare adlyder dig, skal man aldrig dø.
Du påstår vel ikke, at du er større end vores far Abraham, der dog ligger i sin grav.
Eller større end profeterne, som måtte dø. Hvem tror du egentlig, du er?«
(Det samme problem har muslimerne, efter Muhammads og Allahs lære)

Jesus svarede: »Hvis jeg lovpriste mig selv, ville det ikke være noget værd. Nu er det imidlertid min Far, der giver mig ære, ham, som I kalder jeres Gud, selv om I slet ikke kender ham.
Men jeg kender ham, og hvis jeg sagde, at jeg ikke kendte ham, ville jeg være lige så stor en løgner, som I er. Ikke alene kender jeg ham, men jeg adlyder hans ord. ¨
Jeres stamfar Abraham så med glæde frem til den dag, jeg skulle komme. Han fik lov at se mig, og han frydede sig over det.«

»Du er ikke engang 50 år, og så påstår du at have set Abraham!« protesterede de.

Jesus svarede: »Det siger jeg jer: Jeg har levet, fra længe før Abraham blev født.«

Det blev dem for meget, og de begyndte at samle sten op for at slå ham ihjel, men Jesus forsvandt i mængden og gik bort fra tempelområdet.
(Det samme ville muslimer gøre i dag)

 

Amen.

Al ære og tilbedelse til Jesus Kristus, sand Gud og frelser
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?