Hvad vil du vide? / Hvad sker der i Egypten lige nu og hvorfor

Hvad sker der i Egypten lige nu og hvorfor

Hvad der sker i Egypten lige nu og videre vil ske. Bibelen er meget præcis.

29. november 2012 kl. 10:21

Ud fra Esajas kap. 19 versene 1 - 25 i almindelig Bibel og på Hverdags dansk.

Vid at det I læser nu, er allerede ved at ske og vil alt sammen gå i opfyldelse, det sørger Gud den Almægtige for, intet kan stoppe Gud, heller ikke muslimerne, Koranen eller Allah (Satan).

Mod Egypten (Almindelig Bibel)

 Et profetudsagn om Egypten. Herren rider på hurtige skyer og kommer til Egypten; Egyptens guder ryster for ham, egypterne mister modet. Jeg hidser egypterne op mod hinanden; de skal kæmpe bror mod bror, mand mod mand, by mod by, kongerige mod kongerige. Egypterne skal gå fra sans og samling; jeg forstyrrer deres planer, så de søger til afguder og genfærd, til dødemanere og sandsigere. Jeg udleverer egypterne til en hård herre, en mægtig konge skal herske over dem, siger Herren, Hærskarers Herre.

Vandet i floden svinder bort, strømmen bliver tør og vandløs, flodløbene stinker, Egyptens kanaler synker og tørrer ud, mens rør og siv visner. Sivplanterne ved Nilens udløb og alt, hvad der gror ved Nilen, tørrer ind, blæses bort og er væk. Da skal fiskerne klage og sørge, alle, som kaster krog i Nilen, og som sætter garn i vandet, skal sygne hen. De, der skætter hør, skal gøres til skamme, de, der karter og væver, skal blegne. Linnedvæverne bliver knust, alle arbejderne fortvivler.

Soans stormænd er dumme, Faraos vismænd giver tåbelige råd. Hvordan kan I sige til Farao: »Jeg er søn af vismænd, jeg er søn af fortids konger«? Hvor er nu dine vismænd? Lad dem fortælle og kundgøre dig, hvad Hærskarers Herre har besluttet mod Egypten. Soans stormænd handler som tåber, Nofs stormænd lader sig bedrage; stammehøvdingene fører Egypten vild, Herren har fyldt dem med svimmelheds ånd. De får egypterne til at vakle omkring, hvad de end tager sig til, som en beruset vakler omkring i sit opkast. Intet lykkes for egypterne, hverken for hoved eller hale, for sivets top eller stængel.

På den dag skal egypterne blive som kvinder; de skal ryste og skælve for Hærskarers Herres hånd, når han svinger den mod dem. Judas land skal blive egypternes skræk. Hver gang nogen nævner det for dem, gribes de af rædsel for den plan, Hærskarers Herre har lagt mod dem.

På den dag skal der være fem byer i Egypten, som taler Kana'ans sprog, og som aflægger ed til Hærskarers Herre. En af dem skal hedde Ir-ha-Heres (Kario, Cario).

På den dag skal der stå et alter for Herren midt i Egypten og en stenstøtte for Herren ved landets grænse. De skal være tegn og vidne for Hærskarers Herre i Egypten. Når de skriger til Herren om hjælp mod undertrykkerne, skal han sende dem en befrier; han skal kæmpe, og han skal redde dem. Da skal Herren give sig til kende for egypterne, og de skal lære Herren at kende på den dag. De skal dyrke ham med slagtofre og afgrødeofre; de skal aflægge løfter til Herren og indfri dem. Herren skal slå egypterne, slå, men også helbrede. Så skal de vende om til Herren, og han vil bønhøre dem og helbrede dem. På den dag skal der være en vej fra Egypten til Assyrien. Assyrerne skal komme til Egypten og egypterne til Assyrien. Og egypterne skal dyrke Herren sammen med assyrerne. På den dag skal Israel, som den tredje sammen med Egypten og Assyrien, blive til velsignelse midt på jorden. Hærskarers Herre skal velsigne dem og sige: »Velsignet være mit folk Egypten, mine hænders værk Assyrien og min ejendom Israel.«

 Jer 46. Ez 29-32 Note: Ir-ha-Heres er formodentlig gengivelse af et egyptisk navn, der betyder Solbyen, Cairo i dag.

Guds straf over Ægypten (Hverdags dansk Bibel)Dette er et budskab fra Gud om Ægypten:Se, Herren kommer imod Ægypten, han kommer ridende på glidende skyer! Ægyptens afguder skælver, ægypterne ryster af skræk. 2Jeg skaber borgerkrig i landet, så bror kæmper mod bror, by bekæmper by, og landets provinser erklærer hinanden krig. 3Landets ledere er i syv sind; de aner ikke, hvad de skal stille op. De trygler deres afguder om visdom, de anråber de døde om indsigt ved hjælp af medier og spiritister.4Men jeg vil udlevere Ægypten til en streng og grusom herre, siger Herren den Almægtige. Af en ondsindet konge skal de få kærligheden at føle! 5Da skal livsnerven lammes; for Nilen skal ikke gå over sine bredder og vande landet. Grøfterne tørrer ud, 6kanalerne stinker af mudder, siv og råddent vand, 7og det grønne græs på flodbankerne skal visne og blæse bort. Afgrøderne skal gå til, for alt vil dø. 8Fiskerne klager over svigtende fangst - både de, der fisker med krog, og de, der fisker med net. 9 10Væverne har hverken hør eller bomuld; for høsten har svigtet, og arbejderne fortvivler - der er nedgang og depression overalt.11Zoans byråd er en flok tåber, Faraos klogeste rådgivere giver dårlige råd! Hvad hjælper det dem at henvise til deres fornemme herkomst? 12Hvor er nu dine vismænd? Lad dem dog fortælle dig og lade dig vide, hvad Herren har i sinde at gøre ved Ægypten! 13Zoans ledere giver tåbelige råd, vismændene fra Memfis er ført bag lyset. Af dem forventer man vejledning, men deres råd har ført Ægypten på afgrundens rand. 14Herren har taget al fornuft og dømmekraft fra dem, så folket raver omkring som en fuld mand i sit eget opkast.15Nej, Ægyptens skæbne er beseglet; ingen - hverken høj eller lav - kan redde landet fra undergang.16På den dag skal ægypterne blive svage som kvinder; frygtsomme dukker de sig for Guds hævede hånd, der er løftet til slag. 17Blot tanken på Israel får dem til at ryste af skræk; for derved vågner de op til den barske virkelighed - at Herren selv har lagt planer imod dem.18Da skal fem af Ægyptens byer tilslutte sig Herren den Almægtige, og de skal begynde at tale det hebraiske sprog; en af disse fem er solbyen Heliopolis (Kario, Cario). 19I de dage skal der stå et alter for Herren midt i Ægypten- og et monument for ham ved landets grænse - 20til vidnesbyrd om, at der findes gudfrygtige mennesker i Ægypten. Når de derfor råber til ham om hjælp imod deres undertrykkere, vil han sende en befrier og frelse dem.21På den dag skal Herren åbenbare sig for ægypterne; og de skal kende ham, ofre til ham og indfri de løfter, de aflægger over for ham. 22Herren vil slå ægypterne - men han vil også læge og genoprette dem! For ægypterne skal vende sig til Herren, og da skal han høre deres bøn og læge dem.23På den dag skal der gå en lige landevej mellem Ægypten og Irak; og disse to folk skal indgå forbund og tilbede Gud sammen. 24Da skal de alliere sig med Israel, og Israel skal være til velsignelse for dem; 25for Herren vil velsigne Ægypten og Irak, fordi de har allieret sig med Israel. Han skal sige:»Velsignet være mit folk Ægypten! Velsignet være Irak - det land, jeg har skabt! Velsignet være Israel, mit udvalgte folk!«
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?