Hvad vil du vide? / Gode råd m.m. / Gud er der

Gud er der

 
Gud er der, selv om vi måske ikke kan mærke ham.
 
Det kommer ikke an på vores følelser; det er ikke det Gud lægger mærke til, hans ønske er at vi blot skal henvende os til ham og forvente at han vil høre efter, hvad vi end kommer med.
 
Gud kender hver enkelt person og ved godt hvad vi kæmper med i vores liv.
Intet er hemmeligt for ham, det eneste han ønsker, er at vi kommer til ham; ligesom et lille barn henvender sig til mor og far (der som regel ved hvad barnet vil på forhånd), barnet kommer med sine ønsker eller spørgsmål, og det er så mor eller far der afgør hvad der skal gøres i situationen med barnet.
 
Sådan som det er med det lille barn der kommer til mor og far, sådan er det også med Gud; han ved altid hvad der er bedst for os, selv om vi kunne ønske os et andet svar eller anden form for løsning på vores problem.
Gud ved hvad der er det bedste, ligesom at mor og far forhåbentlig ved hvad der er bedst for barnet i hver enkelt situation.
 
Det eneste der kræves af os, er at vi er stille og lytter eller ser efter hvad det er Gud vil.
Det er igennem denne stilhed, hvor vi slipper vores tanker fri for bekymringer, at Gud og Jesus kan komme til at tale til os.
Du kan tage nogle minutter hvor du ikke tænker på noget som helst.
Det var sådan det skete med mig, den første gang hvor jeg bad Gud om at tale til mig; for jeg havde hørt på et møde, at taleren talte med Gud inde på sit kontor.
 
DET VILLE JEG OGSÅ PRØVE.
DET SKETE, DA JEG LÅ PÅ MIN SOFA OG LOD VÆRE MED AT TÆNKE PÅ NOGET SOM HELST OG BARE LYTTEDE. JEG VAR FORBLØFFET OVER DE ORD DER BLEV BRUGT, FOR DET VAR IKKE MINE EGNE TANKER, MEN GUD DER TALTE TIL MIG.
SIDEN DA ER DET BLEVET NEMMERE AT HØRE GUDS STEMME, SELV HVOR DER ER LARM.
 
DET ENESTE JEG GJORDE, VAR AT JEG BAD GUD OM AT TALE TIL MIG.
 
Husk altid på, at Gud elsker os, uanset hvad vi end gennemlever.
Det eneste han venter på, er at vi henvender os til ham personligt.
Gud vil så gerne hjælpe os.
Det er også en af grundene til at han sendte Jesus Kristus til denne jord, for at give os en direkte vej til ham, så vi er fri for at skulle gøre en masse mærkelige handlinger, for at få hans opmærksomhed.
 
Det eneste vi skal gøre; er at tro på han er der og lytter til os, også selv om du er klar over det eller ej, om du tror på det eller ikke gør, for gennem dette, at vi henvender os til Gud, får han en mulighed for at vise at han er en virkelighed og ikke bare en fantasi skabning, som mennesker har skabt for at tilfredsstille et behov for noget at tro på.
DET ER DEN MODSATTE VEJ, AT DET ER GUD SOM....
 
Bare vær frimodig og kom til Gud og Jesus Kristus med dit behov og et ønske om en løsning.
 
Det er ikke altid, det at vi råber til Gud om hjælp, der har den bedste effekt, men det der har størst effekt, er at komme med en stille tillid, hvor vi stille og roligt lægger vores vanskeligheder og sorger i de guddommelige hænder.
 
Vær derfor tillidsfuld og tryg som et lille barn, der lægger det håbløst sammenfiltrede bundt uldgarn i sin mors hænder og som der efter løber glad ud, for at lege.
Det er en tillidserklæring som glæder barnets mor mere, end hvis barnet var faldet på knæ for hende og tryglet hende om at løse bundtet op - som om der ville være tvivl om, at mor ville hjælpe?
 
På samme måde er det med Gud, der har skabt os og villigt vil hjælpe os, i alle ting...
 
Hvor mange bønner er forblevet ubesvarede, fordi dem der bad om hjælp, ikke holdt ud til enden!
De tænkte, at nu kunne de ikke vente længere, og så begyndte de at handle på egen hånd, de stolede ikke på at Gud ville handle for dem.
Husk ordene fra Jesus: Den der holder ud til enden, skal blive frelst.
 
Kan du holde ud til enden? Kan du, så skal du frelses. Men du må holde ud i mod, i kærlighed og med et glad sind.
Er det for hårdt når Gud prøver dig?
 
Vent blot i stilhed, forvisset om Guds nærvær, den må vi leve i, for at få fred i vores sjæle, kraft, glæde og fred...
 
Husk; Gud skal nok hjælpe, om end det føles som lang tid, hjælpen er på vej, på den måde som Gud vil løse det, bare vendt med tillid og ro, din bøn er hørt.
 
Du må have hel og fuld tillid til Gud, det er en lektie der må læres.
Du får hjælp, du bliver vejledt og ført frem, stykke for stykke.
 
Israels børn kunne have nået det forjættede land længe før (de 40 år), hvis ikke deres vandtro og frygt, gang på gang drev dem tilbage til ørkenen.
Husk altid; tvivl sinker. Stoler du på Gud i alle ting?
 
Gud elsker dig, stol på hans nænsomme kærlighed.
Den vil aldrig svigte dig, men du må lære ikke at svigte den.
Kunne du bare se det, ville du forstå hvor stærk Guds/Jesus kærlighed er.
 
Al tvivl får Guds arbejde til at stå i stampe.
Hvorfor tvivler du?
Jesus gik i døden for dig, netop for at frelse dig fra al synd, tvivl og sorg.
Du må tro på Jesus, helt og holdent.
 
 
 
Guds fred.
 
 
 
 
 
 
  
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?