Hvad vil du vide? / Frelse gennem Jesus, troendes dåb og Helligåndens dåb

Frelse gennem Jesus, troendes dåb og Helligåndens dåb

Frelse gennem Jesus; får du kun ved at bekende din tro på Ham, med din egen mund, med dine egne talte og forståelige ord.
Troendes dåb, ikke at forveksle med voksen dåb (som nogle ynder at gøre).
Troendes dåb, foregår ved at du igen, efter frelsen igennem Jesus; bekender din tro på Ham, med din egen mund, med dine egne talte og forståelige ord, og derefter neddykkes man med hele kroppen under vand.

Det kan foregå i en Frikirke der har et døbe-bassin, i et svømmebassin, en sø, en å, en fjord eller et hvilket som helst andet sted, hvor det er muligt at neddykke hele kroppen (fra fødder til hovedet).

 

Matthæus 3:16.

Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; (Det foregik i en flod, ellers kunne de have nøjes med en skål) 
 

Apostlenes gerninger 8 versene 34-39.

Hofmanden spurgte Filip: "Jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden?" Filip tog så til orde, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde: "Se, dér er vand, hvad hindrer mig i at blive døbt?" Filip sagde: "Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske." Han svarede: "Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn." Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip, og hofmanden så ham ikke mere; han fortsatte sin rejse med glæde.
(Det foregik i en sø eller flod, ellers kunne de nøjes med en skål vand.)

 Helligåndens dåb, kan foregå efter du er blevet frelst ved troen på Jesus Kristus og før/efter den troendes dåb; det foregår ved at du beder Helligånden at blive en del af dit liv og lade ham fylde dig.

Helligåndens dåb
Dåb i Helligånden.
Løftet og den første Pinsedag.
Udtrykket: ”Dåb i Helligånden” er hentet fra bl.a. Matthæusevangeliet, hvor Johannes Døber siger:

Matthæus kap. 3:11-12.

"Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes."

Dette løfte gentages af Jesus umiddelbart inden, han forlader denne jord for at tage tilbage til sin far i Himlen: ”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer og I skal være mine vidner………..” 

Apostlenes Gerninger kap. 1:8. 

"Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende."

På Pinsedagens fest – 10 dage efter at Jesus havde givet ovenstående løfte – blev 120 af disciplene fyldt med Helligånden og begyndte at tale på et andet sprog, selv om de alle var fra Galilæa i Israel. Dette betød, at de mange forskellige folkeslag, som var repræsenteret i Jerusalem ved denne fest, forstod hvad der blev forkyndt. Denne begivenhed satte skub i forkyndelsen af evangeliet, og på den første pinsedag kom 3000 mennesker til tro på Jesus. Disciplene havde i sandhed fået kraft til at være vidner.

Hvad er dåb i Helligånden?
Helligåndens dåb er først og fremmest kraft til at leve det kristne liv i tjeneste for Jesus Kristus. Ved denne oplevelse bliver Bibelen mere nærværende, og det åndelige bliver levende.
En følge af dåben med Helligånden,en noget der kaldes tungetale,tungetalen er en gave, som gør os i stand til at tale et sprog, vi ikke selv forstår. Det er et bønnesprog, hvor vi taler hemmeligheder med Gud.
 

1.Korinther kap. 14:2.

For den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud; ingen forstår ham jo, det, han taler ved Ånden, er hemmeligheder.

Dette giver bønnen en helt ny dimension.
Ud over dette, giver denne oplevelse mulighed for at erfare Åndens gaver, som er omtalt i

1. Korinther kap. 12:1-11.

Om Åndens gaver
Om Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden.

Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.

Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Én får gennem Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. Én får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder; én får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil.

Vi kan blive døbt med Helligånden i dag!
Bibelens løfter var ikke kun for dem, der levede på Bibelens tid, men de er også for os, som lever i dag.

Apostlen Paulus siger i 2. Korinther brev kap. 1:20

for alle Guds løfter har fået deres ja i ham.

Jesus står bag Bibelens løfter, så du og jeg også kan opleve Helligåndens dåb. Du modtager Helligåndens dåb som svar på bøn.
Lad os se på nogle af Bibelens løfter omkring dette:

Lukasevangelium kap. 11:13.

"Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!"

Det næste eksempel er taget fra Apostlenes Gerninger, hvor Peter og Johannes sendes til Samaria, hvor Filip har forkyndt evangeliet.

Apostlenes Gerninger kap. 8:17.

De lagde så hænderne på dem, og de fik Helligånden.

Vi ser, at Helligånden modtages ved såvel bøn som håndspålæggelse. Hvis du har en længsel efter at tjene Jesus Kristus på en stærkere måde, så bed Jesus om at døbe dig med Helligånden eller opsøg en menighed, som tror på denne sandhed, og få nogle af lederne til at lægge hænderne på dig og bede for dig.

Denne dåb forvandler alt. Denne dåb gør religion og tradition til liv. Denne dåb er en nødvendighed for at kunne leve det nære liv med Gud.

Satan ved, at denne dåb er utrolig vigtig, derfor prøver han at bilde mennesker ind, at denne dåb gives i barnedåben, eller at det kun var dengang på Jesu tid.

Helligånden er virkelig i dag og virksom i dem som døbes med Ham. 
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?