Hvad vil du vide? / Gode råd m.m. / Det materielle og åndelige liv

Det materielle og åndelige liv

 
Søg først Guds rige, så skal du få alt det andet i tilgift.
Vi skal tragte efter de himmelske ting og ikke efter de jordiske.
 
Når vi først har fået kontakt med Jesus og taget imod ham som frelser; kan vi søge det jordiske bagefter, på den rigtige måde, som det var tænkt fra begyndelsen, da Gud skabte jorden, menneskene, dyrene og planterne.
De første mennesker på jorden havde det ægte og nære fællesskab med Gud i Edens have.
 
At tænke på det materielle, efter man har fået kontakt med Jesus og Gud, er helt i orden, det er der ikke noget forkert i.
Men det er måden det foregår på, der er meget vigtig; man skal være omhyggelig med; ikke at ønske alt dette til gavn for sig selv.
 
Det skal gerne være sådan; at de ting vi ønsker os og har brug for, skal fremme den åndelige udvikling og ikke få os til at gå i stå og have nok i det materielle, for det fremmer ikke den åndelige udvikling, tværtimod.
 
 
På det åndelige plan er det, det samme; vi skal gerne udvikle os og ikke lade den verdslige tankegang råde, for så sker der ingen fremgang.
Vores måde at tænke på, er nødvendigvis nødt til at blive ændret.
 
F.eks.:
Tænk på kærlighed, og kærligheden vil omgive dig og alle som du har i tankerne og har omkring dig.
Tænk på had, og had vil omgive dig og alle som du har i tankerne eller har omkring dig.
Tænk på helbredelse - og helbredelsen vil komme,
ligesom du kan tænke dig syg - og sygdommen vil komme og præge dit liv og dem omkring dig.
 
Der kan også være andre ting du kunne tænke på, som vil have indvirkning på dit eget og andres liv omkring dig.
 
Det fysiske er blot en genspejling af det mentale og åndelige liv, med Jesus og Gud.
 
Prøv at få øje på det gode i alle du møder.
Elsk det i dem, som er godt.
Se hvor uværdig du selv er i sammenligning med dem.
Vær kærlig og munter og gør verden, din lille verden, mere kærlig og munter!!!
 
Ligesom en sten der kastes i en sø, får ringene til at sprede sig mere og mere, således skal din glæde sprede sig i stadig større kredse; som du slet ikke ser og ikke kan forestille dig.
Glæd dig i Jesus - den evige glæde.
 
Guds fred. 
 
Sjælelige kræfter er ikke nødvendigvis det samme som åndelige kræfter.
Søg aldrig det åndelige med materielle midler! 
Intet menneske kan købe mere åndelighed, det er kun noget der opnås med personlig fællesskab med den skabende Gud, som sendte Jesus Kristus til at dø på et kors for vores synders skyld.
 
Du må være stille i hjertet og byde alle dine sanser falde til ro, før du kan stemme dit sind til at høre tonen fra Himlen.
Dine fem sanser er et hjælpemiddel du har fået for at kunne komme i kontakt med den materielle verden, de er bindeled mellem dit virkelige, åndelige liv og de fysiske ting omkring dig - men du må give helt afkald på at bruge disse sanser, når du ønsker åndelig samfund.
For der er de ikke længere en hjælp. men en hindring. 
 

Lukas kap. 6 versene 37-38.

Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.

 

Lukas kap. 12 versene 22-31.

Til sine disciple sagde han: »Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for livet, hvordan I får noget at spise, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Livet er jo mere end maden, og legemet mere end klæderne. Læg mærke til ravnene; de sår ikke og høster ikke, de har hverken forrådskammer eller lade, og Gud giver dem føden. Hvor langt mere værd end fuglene er ikke I!
Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Når I altså ikke engang formår det allermindste, hvorfor bekymrer I jer så for det øvrige?
Læg mærke til, hvordan liljerne gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således det græs, som står på marken i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende! Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke, og vær ikke ængstelige. Alt dette søger hedningerne i verden jo efter, men jeres fader ved, at I trænger til dette.
Søg derimod hans rige, så skal det andet gives jer i tilgift.
 

Matthæus kap. 6 vers 24.

 
Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden.
I kan ikke tjene både Gud og mammon.
 
(mammon = penge eller higen efter penge til eget forbrug, hvor man har glemt alt om Gud og livet med ham) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?