Hvad vil du vide? / Antikrist og antikrist ånd, Islam/muslimer

Antikrist og antikrist ånd, Islam/muslimer

Budskab fra 26 April 2012,
gennem Helligånden.
 
Hvem er Antikrist? Betyder en person, som er imod den himmelske Jesus og som vil udgive sig som som overhovede for alle religioner og trosretninger.

Hvad er antikrist ånd? Betyder, at det er en lære som direkte går imod, at Jesus er Guds søn, ypperste præst og konge.......Sådan en lære er Koranen, Islam/muslimerne. Stik imod Bibelens lære.

 

Hvem er Antikrist?

Antikrist er den person der skal komme inden det hele er ovre, inden Jesus kommer tilbage igen, for at hente sin brud, alle de mennesker der har taget imod Jesus Kristus som deres frelser.

Antikrist er en person, som vil opstå gennem et politisk parti, hvor han vil være med til og stå bag, fred i hele verden, han vil komme gennem/fra Islam, altså være muslim, ligesom Barack Hussein Obama II er den 44`ne og nuværende Præsident af De Forenede Stater, USA (2008-), ja, han er muslim, sådan vil Antikrist komme og udgive sig for at være kristen, hans præst Rick Warren (en falsk præst/profet som lovpriser Isa, den falske islams Jesus), hans lære er en falsk kristendom.

"Jeg siger hermed ikke, at Obama er Antikrist, men bare at Antikrist vil fremstå på samme måde, og prøve at lede mennesker vild."
 
 
Her kan du læse om Rick Warren:
 
Lidt om hvordan mennesker hylder Obama:
 
Obama beviser at han er muslim, citerer kun fra Koranen:
 
Antikrist vil skabe en fred, og samtidig vil han prøve at dræbe alle der ikke vil tilbede ham som en gud, fordi han kræver fuld overgivelse af verdens befolkning; der står i Bibelen, at han endda vil få magt over de kristne og dræbe rigtig mange, inden Jesus kommer tilbage, og samtidig dræbe mange jøder som ikke vil bøje knæ for ham.

Det samme vil ske med de mennesker, som ikke er frelste eller jøder, som heller ikke vil bøje knæ for Antikrist, han er en grusom person, som samtidig kommer med en falsk fred, som mange vil føle sig tvunget til at akseptere, for på et tidspunkt inde i hans magtperiode, vil han kræve at mennesker i verden tager hans mærke på deres højre hånd eller pande, for det vil være den eneste måde at kunne have et arbejde på, at handle ind og købe alt det man har brug for, det er en erstatning for kort og alle andre former for betalingsmuligheder.

Men når Jesus kommer tilbage vil han dræbe Antikrist, med et eneste slag, og Jesus vil skabe et fredsrige, der vil vare i 1000 år; det vil være en forsmag på hvordan det vil være i Himmelen.

Der vil alle de mennesker som ikke er frelste (der har overlevet Antikrist) og jøderne i Israel, leve i fred og harmoni med hinanden, og dem der er frelste, vil være med til at regere i dette rige.

Antikrist er en person som er 100% fyldt med Satans kraft og styrke, derfor kan han narre mange mennesker til at følge og tilbede sig, med løgn og svindelnumre og trolddomskraft som tryllekunstnere gør i dag, bare i endnu større skala, som vil få selv en del kristne til at følge ham, så de mister deres frelse, og de vil bøje knæ for ham og tilbede ham som gud og frelser.

Hvad er antikrist ånd?

Antikrist ånd er virksom i dag, i stor skala.

Hvordan kan man kende antikrist ånd?.

Antikrist ånd kan kendes på, at den fornægter at Jesus er Guds søn, og at han døde på et kors, for at menneskers synder kunne tilgives og de kunne finde frelse ved troen på Jesus Kristus.

Antikrist ånd er meget virksom i dag, og kan kendes, ved at mange kristne og jøder allerede bliver dræbt, eller truet til at fornægte Jesus som deres frelser.

Hvor kan antikrist ånd findes i dag?

Antikrist ånd kan man finde i Koranen, meget ordret som det er omtalt i Bibelen, de bruger præcis de ord der er skrevet i bibelen mange 100 år før Koranen blev skrevet, og derfor kan man se at Bibelen er sand og er indgydt af Helligånden fra Gud.

Antikrist ånd er det samme som Satans ånd og natur, men hvordan?

Antikrist er personifiseringen af Satan, og antikrist ånd, viser Satans natur og tankegang.

Satans natur og tankegang, kan man lære at kende gennem det man læser i Koranen, det viser hele Satans natur og væsen, enda meget tydeligt.

Dem der lever efter Satans matur og væsen er dem der lever efter Koranens ord og tror at det er sendt fra Himmelen, men det er ord der er givet af Satan, som har udgivet sig for ærkeenglen Gabriel.

Navnet Allah, betyder ikke Gud, men betyder korrekt oversat guden.

Satan blev smidt ud af Himmelen sammen med mange millioner/milliarder andre engle der fulgte ham i alt, og hans eneste ønske er at blive tilbedt som Gud i Himmelen.

Derfor har han kaldt sig for guden Allah, og hans natur er løgn og svindel, bedrag og død over alle der ikke vil bøje knæ for ham og tilbede ham som guden Allah.

Det er derfor at islamister/muslimer dræber mange rundt om i verden i dag og truer mange mennesker til at tilbede Allah, som de tror er den eneste sande gud, men som i sandhed er Satan selv, som guden Allah.

I Europa foregår det på en lidt anden måde, og drab på dem som ikke vil tilbede guden Allah i andre lande, bliver der ikke talt om.

Som sagt i Europa foregår det på en anden måde, der foregår det gennem at de, islamisterne/muslimerne, tvinger deres levevis ned over de mennesker, som ikke tør stå dem imod.

Og hvis mennesker vover at stå dem imod, er trusler og frygt en god måde at løse det problem på.

Det er antikrist ånd, som senere vil vise sig igennem personen Antikrist, når han har skabt fred på jorden, han vil true og dræbe dem som ikke vil tilbede ham som gud og frelser, men mange vil ikke ænse det, fordi de der ikke vil tilbede Antikrist er jo bare besværlige mennesker.

Det er det samme der ses gennem islamister/muslimer som er påvirket af antikrist ånd i Koranen, de er de mest indtolerante mennesker der findes, og enhver der tør stille sig op imod disse: Bliver med det samme kaldt racister, ekstremister eller Breivikker og tempelriddere osv osv.

Og her bruges trusler og vold som et våben, til at få mange mennesker til at tie stille.

Heldigvis findes der mennesker som tør stå op imod dette tyrani fra antikrist ånd, som demonstrerer fredeligt, men som mødes af vold og trusler.

Og det gode ved disse demonstranter, i Danmark, er at de tager Israels flag med og viser det frem, det er noget islamister/muslimer ikke kan akseptere og de syntes det er provokerende.

Igen er det antikrist ånd der viser sit sande ansigt gennem vold og indsigelser mod at Israels flag bruges i de fredelige demonstrationer, for er det noget Antikrist og antikrist ånd ikke kan klare, er det synet af et flag fra Israel, fordi de er Guds særligt udvalgte folk på jorden, lige fra begyndelsen.

Noget Antikrist og antikrist ånd ønsker, er det at se Israel udryddet fra jordens overflade og se alle kristne lide samme skæbne, igen er det noget der er forudsagt i Bibelen: Og indtil nu, har Bibelen, (Guds ord der er indgydt af Helligånden), haft ret i alt, der er sket i verden indtil nu.

Islam er en sjælelig religion, og noget sjæleligt har ikke Gud i sig; det kan det ikke, det er umuligt.
Muslimerne er sjælelige mennesker, derfor handler de som de gør, når de ser andre mennesker gøre ting som de ikke kan akseptere eller ser noget provokerende imod deres religion; Muhammad, Allah, Koranen og deres tro.

Satan taler og virker i det sjælelige menneske, det forklarer hvorfor Islam/muslimer udviser deres adfærd (Når deres profet Muhammad bliver brugt i parodier og tegninger m.m. og når deres religion bliver nedgjort og talt ondt om).

Et åndeligt menneske derimod, kan sagtens klare at deres Gud, deres frelser Jesus Kristus og Guds søn bliver gjort grin med, (Lavet perodier på og tegninger m.m.), for
de ved at mennesker skal stå til regnskab for deres handlinger overfor Gud og Jesus på Dommens dag, hvis de vel at mærke ikke har taget imod Jesus Kristus som deres frelser og gjort hvad Helligånden beder dem om at gøre her på jorden.

 
Derfor er det tydeligt at se, at antikrist ånd kun findes meget tydeligt i en bog, nemlig Koranen.

Antikrist ånd bliver fuldt ud, efterlevet af islamister/muslimer i verden i dag.

Selv kommer islamisterne/muslimerne og udgiver sig som en fredelig religion, ligesom Antikrist vil gøre det; og samtidig udgiver de sig for at være efterfølgere af Abraham og Ismael, men de eneste der er efterfølgere af Abraham og Ismael er palæstinenserne, der lever side om side med Israel i dag.

Det er kun palæstinenserne der er de ægte efterfølgere af Abraham og Ismael, mange tusinde år før Koranen nogensinde blev skrevet. og i disse dage er der ved at blive skabt fred mellem kristne palæstinensere, kristne jøder og kristne arabere, som har taget imod Jesus Kristus som deres frelser.

Men sådan er det med Antikrist og antikrist ånd, som viser Satans natur fuldt ud, han er løgneren, bedrageren og dræberen af alt liv, der tilbeder den sande Gud i Himmelen og som tror på at Jesus Kristus er hans søn.

Derfor vil islamisterne/muslimerne, som ikke når at tage Jesus Kristus som deres frelser, inden han kommer tilbage igen, være iblandt dem der blive brugt i Antikrist rige, til at dræbe og true mange mennesker som ikke vil bøje knæ for Antikrist.

Og islamisterne/muslimerne viser allerede hvilken ånd det er de lever efter i dag, det er så tydeligt, som noget kan være.

Antikrist, antikrist ånd og islam/muslimer =

Satans ånd.

Jesus Kristus, kristne og Israel/jøder =

Guds ånd.

De der har Abraham som forfader =

Israel : Isak

Filistrene (palæstinenserne) : Ismael

Guds ånd/Jesus Kristus, er den der skal sejre til sidst, og dræbe Antikrist og dem der lever gennem antikrist ånd/ikke frelste vil blive kylet i Helvedet efter Dommens dag; sammen med Antikrist, Satan og de millioner/milliarder af engle/dæmoner der har valgt at være ulydige mod Gud, samt de mennesker der ikke tror på Jesus Kristus og ikke lever sammen med ham vil også blive kylet i Helvedet.

 

Johannes evangeliet kap. 11 versene 25-27.Jesus sagde til hende: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?" Hun svarede: "Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden."

Sura 5 (Bordet) vers 17-18 (Koranen)

 
Vantro er de, der siger: "Gud er Messias, Marias søn." Sig: "Hvem kunne stille noget op imod Gud, hvis Han ønskede at udslette Messias, Marias søn, og hans mor og alle, som er på jorden?" Herredømmet over himlene og jorden og alt derimellem tilhører Gud. Han skaber, hvad Han vil. Gud er i stand til alt.
Jøderne og de kristne siger: "Vi er Guds børn og dem, som Han elsker." Sig: "Hvorfor straffer Han jer da for jeres synder? Nej, I er mennesker blandt dem, som Han har skabt. Han tilgiver, hvem Han vil, og straffer, hvem Han vil." Herredømmet over himlene og jorden og alt derimellem tilhører Gud. Hos Ham ender alt.
Gud i Koranen, et arabisk ord, er Allah.
 

1 Johannesbrev kap. 4 versene 1-7

Guds ånd og Antikrists ånd

Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd.

Guds kærlighed og menneskers indbyrdes kærlighed

Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud.

 

1 Johannesbrev kap, 5 versene 1-12

Troens sejr over verden

Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og enhver, som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham; og deraf ved vi, at vi elsker Guds børn: at vi elsker Gud og handler efter hans bud. For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn?

Guds vidnesbyrd om Sønnen

Han er den, der er kommet gennem vand og blod, Jesus Kristus. Han kom ikke kun med vandet, men med vandet og blodet; og det er Ånden, som vidner, fordi Ånden er sandheden. For der er tre, som vidner: Ånden og vandet og blodet, og de tre bliver til ét. Tager vi imod menneskers vidnesbyrd, er Guds vidnesbyrd dog større; for det er Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om sin søn. Den, der tror på Guds søn, har vidnesbyrdet i sig, men den, der ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner ved ikke at tro på det vidnesbyrd, som Gud har aflagt om sin søn. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har ikke livet.

 

1 Johannesbrev kap. 2 versene 18-26.

Antikrist

Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore; for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os; men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore. Men I er blevet salvet af den Hellige og har alle kundskab. Jeg skriver ikke til jer, at I ikke kender sandheden, men at I kender den og ved, at ingen løgn kommer af sandheden.

Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen. Enhver, som fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den, der bekender Sønnen, har også Faderen. I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, bliver i jer, vil også I blive i Sønnen og i Faderen. Og det er det løfte, som han har givet os: det evige liv.

Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild.

 

Johannes evangeliet kap. 3 versene 14-21.

Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.
 

Sura 4 (Kvinderne) vers 157

og fordi de sagde: "Vi har dræbt Messias, Jesus, Marias søn, Guds udsending" - men de dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke. Det forekom dem blot således. De, der er uenige om ham, er i tvivl om den sag. De har ingen viden derom, men kun løse formodninger. De har med sikkerhed ikke dræbt ham.

 

Galater brevet kap. 3 versene 6-14.

Det er som med Abraham: "Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed." Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da Skriften forudså, at det er af tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt: "I dig skal alle folkeslagene velsignes." Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet: "Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det." Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart; for "den retfærdige skal leve af tro". Loven derimod siger ikke, at det er af tro, men den siger: "Den, der holder budene, skal leve ved dem." Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: "Forbandet er enhver, der hænger på et træ" – for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os.

2 Johannes brev kap. 1 versene 7-11.

For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist.

Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger.

Johannes Åbenbaringen kap. 13 versene 5-10.

Og det fik givet en mund (Antikrist), der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Har nogen øre, skal han høre!
Skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab, skal nogen falde for sværdet, falder han for sværdet.
Her kræves der udholdenhed og tro af de hellige!

 

Sura 4 (Kvinderne) vers 171-172. (Koranen)

I Skriftens folk! (kristne, der tror på Bibelen)) Gå ikke for vidt i jeres religion! Sig ikke andet end sandheden om Gud! Messias, Jesus, Marias søn er kun Guds udsending, Hans ord, som Han talte til Maria, og ånd af Ham. Så tro på Gud og Hans udsendinge, og sig ikke: "Han er tre!" Hold inde! Det vil være bedst for jer. Gud er én gud. Lovet være Han, højt hævet over at have en søn. Alt i himlene og på jorden tilhører Ham. Gud er tilstrækkelig som værge.
Messias vil ikke føle sig hævet over at være Guds tjener, lige så lidt som englene, der står Ham nær. De, der føler sig hævet over at tjene Ham og er hovmodige, dem vil Han alle føre til sig i samlet flok.
 
 

Johannes evangeliet kap. 16 versene 1-4.

Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.

 

Sura 2 (Koen) vers 190-193. (Koranen)

Kæmp for Guds sag mod dem, der kæmper mod jer! Men I må ikke begå overtrædelser! Gud elsker ikke dem, der begår overtrædelser. Dræb dem, hvor I møder dem, og fordriv dem derfra, hvor de har fordrevet jer! Fristelse til frafald er værre end drab! Kæmp ikke med dem ved det fredhellige bedehus, medmindre de vil kæmpe med jer dér! Men hvis de gør det, skal I dræbe dem! Sådan er gengældelsen for de vantro. Hvis de så holder inde, så vil Gud være tilgivende og barmhjertig. Kæmp mod dem, indtil der ikke er mere fristelse til frafald, og indtil religionen er Guds! Men hvis de holder inde, skal der intet fjendskab være undtagen mod dem, der handler uret.

 
Igen, guden i Koranen hedder Allah.
 

Her under kan du læse hvorfor Islam/muslimerne der er fyldt med antikrist ånd/Satans ånd, dræber kristne og jøder og alle andre på jorden. (Fordi vi vendte Islam ryggen, fordi alle på jorden skulle være født som muslimer), derfor er det legalt at dræbe alle vantro, de som ikke tilbeder guden Allah (Satan i egen person).

 

ISLAM - EN HISTORISK OVERSIGT

Af Abul A'la Mawdudi (1903-1979)
Tale i Radio Pakistan den 6. juli 1948

 

Islam begyndte samtidig med at menneskets tilværelse på jorden begyndte - mere nøjagtigt angivet på det tidspunkt, hvor mennesket og dets efterkommere blev skabt. Allah skabet Adam og Eva og pålagde dem at dyrke Ham og at leve et liv i lydighed over for den guddommelige vilje.
Allah er verdens og menneskenes skaber og opretholder. Mennesket må vende sig til Ham for at få støtte og retledning i livet. Selve ordet islam betyder lydighed over for Gud. På denne måde er islam menneskets naturlige religion - den eneste måde for mennesket er at komme til Ham for at blive ledet.

 

 

De første muslimer
Dengang Adam og Eva blev sendt ned for at leve på jorden, sagde Allah til dem, at de var Hans tjenere. Han er deres Herre og Skaber. Han sagde til dem og til hele menneskeheden, at det bedste for dem var at lade sig lede af Ham, at efterkomme Hans påbud og holde sig borte fra, hvad Han har forbudt. Gud sagde til dem, at Han ville finde behag i, at de adlød Ham, og til gengæld ville Han belønne dem. Men hvis de tilsidesatte Hans bud, ville det mishage Ham, og Han ville straffe dem. Dette var i al enkelthed begyndelsen til islam.
Adam og Eva opfordrede deres børn til at følge islams livsførelse. De og deres børn og de senere slægtled fulgte igennem lang tid islams lære, således som den var fremsat af profeten Adam (fred være med ham). Det var først senere, at visse folk begyndte at blive ulydig mod Allah. Nogle af dem begyndte at dyrke andre guder, som de selv havde gjort sig, nogle af dem gjorde sig selv til guder, medens nogle få andre hævdede deres frihed til at gøre, hvad der passede dem og trodse Guds befalinger. På denne måde fremkom vantroen, kufr. Dens væsen er at nægte at dyrke Gud og at gå på den vej, der fører til trods og gudsfornægtelse.

Frafald og afgudsdyrkelse
Da kufr (vantroen) begyndte at vokse og udbrede sig, påvirkede den samfundslivet på mange måder. Udbytning, undertrykkelse, ondskab og umoral dukkede op i forskellige former. Livet var blevet uudholdeligt. Da udpegede Allah nogle retskafne til at prædike sandhedens budskab blandt de vildfarne, lede dem til retskaffenhed og indføre dem i en tilstand af gudsfrygt, tilbedende og adlydende Allah alene. De var i korthed udpeget til at udføre opgaven, at gøre folk til sande og gode muslimer. Disse ædle mennesker, til hvem denne store opgave var blevet betroet, kalde vi profeter eller Allahs sendebude. De var alle ærlige, sanddru mennesker med ædle karakteregenskaber. Alle prædikede de den samme religion, nemlig islam. De bar navne som Noa, Abraham, Moses, Jesus og mange flere. Sendt ud i verden efter Guds ordrer som en vejledning for menneskeheden.
De sidste få tusinde års historie viser, hvordan der til stadighed opstod profeter, hvor kufr eller vantro voksede og antog truende former. Profeterne prøvede på at standse denne vantroens bølge og opfordrede folk til at antage islam. Nogle mennesker antog islamisk levevis, medens andre forkastede den. De folk, som modtog meddelelsen og fulgte profeterne, blev muslimer og lærte siden højere etiske og moralske principper. De videregav og overleverede med ædelsind og godhed profeternes meddelelse. Senere generationer blev gradvis påvirket og afledt fra islam, gennem gudløse elementer iblandt dem. Når sådanne situationer indtraf, sendte Gud altid på ny en profet eller budbringer til at genoplive islam. Denne stadige kommen af budbringere fra Gud fortsatte i tusinder af år. I løbet af denne meget lange tid blev islam genoplivet af disse udvalgte profeter, der genindførte indholdet af budskabet, som deres folk havde glemt. Som den sidste af dem sendte Gud profeten Muhammad (fred være med ham), der genoplivede islam på en så uforlignelig måde, at islam stadig eksisterer og er levende, og vil vedblive at være det (om Gud vil) i al evighed.
 

 

Profeten Muhammad
Profeten Muhammad (fred være med ham) var født i året 570 efter Kristus i den berømte arabiske by Mekka. På den tid havde islam ingen tilhængere i Arabien og heller ikke noget andet sted i verden. Selv om man kunne finde spor af tidligere profeters budskaber blandt nogle få fromme folk, der prøvede på at dyrke en og kun en Gud og leve deres liv i lydighed over for Ham. Guds sande religion var gået tabt i et virvar af hedenskab og panteisme. Den rene dyrkelse af Gud, uden iblanding af shirk (dyrkelse af falske medguder), kunne man ikke finde nogen steder. Moralske værdier havde mistet deres greb om folk, de var henfaldne til alskens slaphed og ondskab. Sådan var stillingen i Arabien og desuden i hele verden ved slutningen af det sjette århundrede, da Gud besluttede, at profeten Muhammad (fred være med ham) skulle udsendes som Guds sidste budbringer. Muhammad tilbragte fyrretyve år af sit liv som en tålmodig iagttager i byen Mekka. Alle respekterede ham på grund af hans fremragende forstand og ædle sind. Men de var ikke klar over, at denne mand var bestemt til at blive verdens største leder.
I sine ungdomsår smertede det profeten Muhammad (fred være med ham) meget at se den grove umoral, der fandtes i verden på hans tid. Det ene menneske udnyttede det andet. Der fandtes uretfærdighed og tyranni. Han var sorgfuld og bekymret men også tavs, for heller ikke han var i stand til at bringe midlet for datidens lidende mennesker. Gud udpegede ham som Sin budbringer. Da profeten var 40 år gammel, pålagde Gud ham den opgave at udbrede islam Guds sande religion, fredens og retfærdighedens religion.
 

-------

Problemet med det der er skrevet ovenfor, er at det ikke er sandheden om mennesket og skabelsen, Gud har aldrig skabt mennesket som Israelit (jøde), kristen eller muslim eller nogen anden trosretning.

Det er først noget der skete over 1000 år senere, da Gud udvalgte sig det mindste folk på jorden, efter datidens lande.

Abraham var værken jøde, kristen eller muslim, han kom fra Irak, den gang fandtes der ikke jøder, kristne eller muslimer, men kun tilbedelse af mange guder, stjernetydning, magi, og meget mere.

Det var først langt senere at Jakob blev udvalgt som fader til det nuværende Israel (jøderne og de kristne). Det skete lang tid efter Noa og hans Ark, efter Babels tårnet, Sodoma og Gomorra`s ødelæggelse.

1 Mosebog kap. 28 versene 10-22.

Jakobs drøm i Betel

Jakob forlod Be'ersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet dér. I drømme så han en stige, der stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen. Med ét stod Herren foran ham og sagde: "Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig."

Da Jakob vågnede, sagde han: "Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!" Og han blev grebet af frygt og sagde: "Hvor er dette sted frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens port!" Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. Han gav stedet navnet Betel. Tidligere hed byen Luz. Så aflagde Jakob et løfte: "Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud; stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, skal være Guds hus, og alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig tiende af."

1 Mosebog kap. 32 versene 23-33.

Samme nat stod han op og tog sine to koner, sine to trælkvinder og sine elleve børn og gik over Jabboks vadested; han satte dem over floden, og alt, hvad han ejede, bragte han også over. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. "Slip mig!" sagde han, "det er ved at blive lyst." Men Jakob svarede: "Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig." Manden spurgte ham: "Hvad er dit navn?" Han svarede: "Jakob." Så sagde han: "Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret". Jakob sagde: "Sig mig dit navn!" Han spurgte: "Hvorfor spørger du om mit navn?" Så velsignede han ham dér.

Jakob kaldte stedet Penuel, "for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet". Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op; og han haltede på grund af hoften.

Derfor undlader israelitterne den dag i dag at spise hoftenerven, som ligger over hofteskålen. For Jakob havde fået et slag på hofteskålen lige på hoftenerven.

 

Muslimerne kom først i 600 tallet efter Jesus Kristus blev født. Islam (Koranen) er noget der er opstået ud fra Satans tankegang og higen efter at blive tilbedt som gud, som henviser til antikrist ånd og til selve Antikrist.

-------

1 Mosebog kap. 2 versene 15-17

Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: "Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!"
 

1 Mosebog kap. 4 versene 1-16.

Kain og Abel

Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde: "Jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp." Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev fårehyrde, mens Kain blev agerdyrker.

Engang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kain: "Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den."

Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. Da spurgte Herren Kain: "Hvor er din bror Abel?" Kain svarede: "Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?" Herren sagde: "Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden!" Kain sagde til Herren: "Min straf er for stor at bære. Nu jager du mig bort fra agerjorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden; så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel." Men Herren sagde til ham: "Nej, hvis nogen slår Kain ihjel, skal det hævnes syv gange." Og han satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. Så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet Nod øst for Eden.
 

1 Mosebog kap. 6 versene 1-8.

Den store vandflod

gudssønnerne (dæmoner, de faldne engle som tjener Satan, Allah).

Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudssønnerne at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren: "Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år."

Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem – men også siden hen – var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage.

Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde: "Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem."

Men Noa fandt nåde for Herrens øjne.

Johannes Åbenbaring kap. 22 versene 12-20.


"Ja, jeg (Jesus Kristus) kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er. Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen. Udenfor skal hundene være og troldmændene og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og enhver, der elsker og øver løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne."

Og Ånden og bruden siger: "Kom!" Og den, der hører, skal sige: "Kom!" Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet.

Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Han, der vidner om dette, siger: "Ja, jeg kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus!

 

En af de største profeter.
Jesus er en af de største profeter i islam. Han døde ikke på korset, men blev taget op til Skaberen, fortæller imam Abdul Wahid Pedersen.

Jesus indtager en særstatus blandt profeterne i islam, fastslår imam Abdul Wahid Pedersen. Blandt muslimernes 124.000 profeter, hvoraf navnet kun kendes på en snes af dem, udskiller en mindre gruppe sig som særligt betydningsfulde; Jesus, Moses, Abraham, Muhammad, Adam og Noah.

Hvad gør Jesus til noget særligt for muslimer?

"Der er adskillige ting. For det første er han jomfrufødt. Dernæst hans nuværende til stand. Vi tror ikke på, at han er død. Efter den koranske tekst bliver han ikke korsfæstet. Han bliver taget op til Skaberen, og vi forventer hans genkomst. Dermed er han det eneste menneske, der ikke er dødt efter et almindeligt livsforløb. Det gør ham til noget helt exceptionelt," siger Abdul Wahid Pedersen.

Også Jesus mirakler adskiller ham fra de øvrige profeter. Ikke alle mirakler, som kendes fra evangelierne, optræder i Koranen, men de, der gør, fæster muslimernes særlig lid til.

"Alle profeter fik mirakler, men Jesus fik nogle meget iøjnefaldende mirakler: at kunne helbrede spedalske, genoprejse de døde og give de blinde synet tilbage. Der er mange ting omkring profeten Jesus - fred være med ham - som er ganske exceptionelle og sætter ham i en særklasse, hvis vi kan tillade os at klassificere profeterne sådan."

Var han guddommelig?

"Nej. Det er et af de store skillepunkter mellem islam og kristendom."

Er Muhammad den største af muslimernes profeter?

"Han er ikke nødvendigvis den største. Han er den sidste. Men hvilken mursten i huset er den vigtigste?"

 

Sûra nr. 2:

Sûra al-baqara - koen

I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn!

 

1. Alif Lam Mim.

2. Dette er Bogen (Koranen), som der ikke kan herske tvivl om - en vejledning til de gudfrygtige (muttaqûn),
3. der tror på det skjulte (al-ghaib), der forretter bøn og giver ud (anfaqa) af de ressourcer (ar-rizq), Vi har givet dem,
4. der tror på åbenbaringerne sendt til dig (Muhammad) og (til profeterne) før dig, og som har (en indre, uforklarlig) vished (yaqîn) om det Hinsidige.
5. De er vejledt af Herren, og det vil gå dem godt (falaha).

6. Det er lige meget, om du advarer dem, der fornægter sandheden (k-f-r), (om konsekvensen af deres handlinger) eller ej - de vil ikke acceptere den.
7. Gud har forseglet deres hjerter og deres hørelse og sløret deres syn (som følge af deres opsætsighed). En smertelig straf venter dem.

8. Blandt menneskene er der nogle, der siger: "Vi tror på Gud og den Yderste Dag!" uden (dog) at mene det oprigtigt.
9. De tror, de bedrager Gud og de troende. I virkeligheden bedrager de (kun) sig selv; men de fatter det ikke.
10. De er syge i hjertet, og Gud lader deres sygdom forværres. En smertelig straf venter dem for deres løgnagtighed.
11. Når der siges til dem: "Spred ej fordærv på jorden!" Siger de: "Vi ønsker blot at fremme freden!"
12. Det er visselig dem, der spreder fordærv; men de fatter det ikke.

Islam er en sjælelig religion, og noget sjæleligt har ikke Gud i sig; det kan det ikke, det er umuligt.
Muslimerne er sjælelige mennesker, derfor handler de som de gør, når de ser andre mennesker gøre ting som de ikke kan akseptere eller ser noget provokerende imod deres religion; Muhammad og Allah, Koranen og deres tro.

Satan taler og virker i det sjælelige menneske, det forklarer hvorfor Islam/muslimer udviser deres adfærd (Når deres profet Muhammad bliver brugt i parodier og tegninger m.m. og når deres religion bliver nedgjort og talt ondt om).

Et åndeligt menneske derimod, kan sagtens klare at deres Gud, deres frelser Jesus Kristus bliver gjort grin med (Lavet perodier på og tegninger m.m.), for de ved at mennesker skal stå til regnskab for deres handlinger overfor Gud og Jesus på Dommens dag, hvis de vel at mærke ikke har teget imod Jesus Kristus som deres frelser og gjort hvad Helligånden beder dem om at gøre her på jorden.

Gud vil ikke tilgive dem, der tror og (efterfølgende) fornægter troen (k-f-r), der (igen) tror og (efterfølgende igen) fornægter troen (k-f-r) og vokser i vantro (k-f-r) - ej heller vil Han lede dem på (den rette) vej. (Sura 4:137)(Koranen)

Hos Gud og hans søn Jesus Kristus er der altid tilgivelse, hvis man fornægter troen mange gange og vender om påny. Gud og Jesus vil kalde på mennesker, om at vende tilbage igen, fordi de har stor kærlighed til mennesker, som er skabt i deres billede

 

1 Mosebog kap. 1 versene 26-31.

Gud sagde: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden." Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!"
<
 
 
   
 
     
 
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?