Hvad vil du vide? / Frelse

Frelse

 
 
Er det der sker når man henvender sig til Jesus Kristus,og siger til ham; man tror på at han er Guds søn og døde på korset for vores synds skyld, for at berede en frelse for os og hvor man vælger at lade ham komme ind i sit liv som Herre.
Jesus Kristus døde på korset og beredte gennem dette, en frelse for alle mennesker på jorden.
Han gjorde det alene på grund af kærlighed til hvert enkelt mennesker, lige meget hvor gode eller onde hver person er.
Før i tiden skulle man tilbede Gud på en særlig måde og ofre forskellige dyr og afgrøder for at få tilgivelse, helbredelse og frelse.
Derfor blev Jesus Kristus gjort til det eneste gyldige offer for os mennesker, så vi kunne få tilgivelse og helbredelse og frelse gennem ham alene. 
I dag skal du ikke gøre mærkelige ting eller ofre forskellige dyr eller afgrøder for at komme til Gud, det eneste der kræves er at du henvender dig personligt til Jesus Kristus og beder ham om at komme ind i dit liv som frelser og at du tror på han er Guds søn.
Det eneste gyldige offer er Jesus Kristus, der var villig til at ofre sit liv og blod for dig, gennem det har vi fået tilgivelse, frelse og helbredelse.
 
 Det Jesus sagde:
Det er fuldbragt!
Betyder at vejen for menneskets frelse er gjort muligt gennem Jesus Kristus og hans død på korset.
Jesus er det fuldkomne offer, så vi ikke skal bruge blod fra dyr, men Jesus blodet er det som renser os fra al synd
.

Det der menes med: At arbejde på sjælens frelse! Er at det er ånden som bliver frelst i os, men sjælen er den som gerne vil modarbejde Guds værk i os, i sjælen ligger vores personlighed, rutiner mm. og det er derfor at vi skal arbejde på vores sjæls frelse, så den bliver villig til at gøre det, som Gud ønsker for os, ud fra hans ord og tale til os.
Som Paulus skriver om: Det åndelige og kødelige (sjælelige) ligger altid i strid med hinanden, derfor skal vi arbejde på sjælens frelse.

Eller som Paulus også skrev: Det jeg vil, det gør jeg ikke. Men det jeg ikke vil, det gør jeg.
Der er her hvor ånden og sjælen i os, kæmper mod hinanden.

Heldigvis kan vi bede om hjælp til at ændre på vores forskellige måder at opføre os på.
Gud vil hellere end gerne hjælpe os, med at få sjælen til at underordne sig ånden i os, den ånd som har fået kontakt med Gud, gennem frelsen i Jesus Kristus.

Og når sjælen kommer til at underordne sig ånden, bliver det nemmere at gøre, hvad Gud ønsker af os, i henhold til hans ord i Bibelen.

Håber det kan være med til at redegøre lidt for, forskellen mellem ånden og sjælen i os.

Guds fred

Lyt til den her sang:
Never Gone - Colton Dixon lyrics
http://www.youtube.com/watch?v=nexLcNOycbc
 
 Amen
 
 
Guds fred
 
 
 
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?