Hvad vil du vide? / Gode råd m.m. / Det sjælelige og det åndelige menneske

Det sjælelige og det åndelige menneske

Gud er ånd og derfor skal vi være åndelige og ikke sjælelige.

 
Noget sjæleligt kan ikke have Gud i sig, det er umuligt.
 
I det sjælelige menneske, er hvor selvet bor, er det egoistiske menneske, som føler sig krænket, trådt på og overset.
 

Hvad er konsekvensen af at være et sjæleligt menneske?

 
...der er død og ikke liv.
...der kommer had nemt ind.
...der kommer bitterhed nemt ind.
...der kommer krænkelse nemt ind.
...der kommer følelsen nemt ind, hvor man føler sig trådt på.
...og et ønske om at fjerne visse personer fra sig.
...det er med til at dræbe det åndelige liv.
 
Gud er i det åndelige liv og ikke i det sjælelige liv.
Derfor er det vigtigt at gøre op med det sjælelige liv, så kan det åndelige liv får hersker magten.
 
Amen.
 
Derfor, enhver der har Jesus, har livet, enhver der ikke har Jesus, har ikke del i livet.
 

Hvad betyder det?

 
I et sjæleligt menneske, kan Jesus ikke råde, han kan simpelthen ikke komme til.
 

Hvordan taklede Jesus selv det problem?

 
Da Jesus var menneske, her på jorden, hvor han i 33 år havde de samme følelser som alle andre mennesker og som fødes og dør på denne jord, var han nødt til, at gå til siden og være alene sammen med gud, sin Far og få gjort op med denne følelse; at være hånet, trådt på, spyttet på (ja, de spyttede på ham), de kastede gerne ting efter ham, de kaldte ham for Satans yngel; fordi han påstod at være Guds søn "han var/er virkelig Guds søn".
 

Hvorfor var de sådan overfor jesus?

 
Ja, det skal jeg sige dig (en hemmelighed), de var sjælelige mennesker, der levede en sjælelig tro.
F.eks. er de 10 bud kun sjælelige bud : For at vise, hvordan sjælen skal tæmmes.
HVAD siger du; er de 10 bud kun lavet, for at vise hvordan du tæmmer sjælen!
JA, og ikke for andet.......
 
Derfor kunne Gud til sidst se, at intet menneske kunne komme tæt nok på ham; undtagen dem som magtede at leve 100% efter de 10 bud.
Det er kun meget få mennesker der kunne/kan leve efter budene.
Derfor var/er profeterne "de sande profeter" hadet som pesten, fordi de var/er med til at vise væk fra det sjælelige menneske.
 

Profeterne var/er selv nødt til at være alene, gennem lange tider, hvorfor?

 
Det er fordi : Når mennesker hele tiden er sammen med andre mennesker, kommer de menneskelige tanker til at være fremherskende, og det er dræbende for det åndelige liv.
"Men husk på, det er kun de sande profeter der kan opildne menneske mængden, fordi de alene peger hen mod Gud selv."
Derfor føler det sjælelige menneske sig altid trådt på og mast mod jorden, fordi deres eget jeg, selvet (det ego-centrerede menneske), føler sig sparket på og slået på, når sandheden bliver fortalt.
 
Derfor er det så hamrende vigtigt at fjerne det sjælelige fra tronen, i dit eget liv; og lade det åndelige få plads, der hvor Jesus sidder på tronen.
Derfor var Jesus nødt til at tage tid, alene med Gud, sin Far, for at Guds vilje kunne ske og ikke som mennesket selv vil.
 
Husk på, at mens Jesus gik på jorden, var han 100% menneske og samtidig 100% Gud, forestil jer hvilken kamp han havde inden i : Hvis Jesus havde valgt at lade det sjælelige menneske få magten; så var der ingen frelse i dag, så var vi alle fortabte!
Men fordi Jesus lod det åndelige menneske få lov til at sejre, har vi frelse i dag.
 

Hvad er forskellen, fra dengang Jesus gik på jorden og nu?

 
Der er ingen forskel!
Kødet, det sjælelige menneske ligger altid i kamp med det åndelige menneske, derfor skal det sjælelige dræbes og smides væk, og ikke bare holdes i skak (holdes ned og herskes over), det skal fjernes, for da er der ikke noget at herske over elle holde nede.
Først da er vi virkelig frie, til at søge Gud og lade hans tanker og hjerte tage plads i os.
 

Er det ikke det Paulus talte om?

 
Han magtede at dræbe det sjælelige i mennesket, derfor var han effektiv og 120% brugbar : De sidste 20% er det overmenneskelige og det åndelige menneskes styrke, som gør os til overvindere.
Det er det som gør det muligt at overvinde det sjælelige menneske og at overvinde Satans kraft, som taler til det sjælelige menneske.
 
Derfor skulle Jesus prøves, om han kunne stå imod, den første gang var ude i ørkenen, den anden gang var i haven sammen med disciplene inden han skulle korsfæstes.
Det var hans test : OG HAN BESTOD.
Og kun derfor har vi frelsen i dag.
 

Hvad hjælper det at vinde hele verden?

 

Kan du bestå testen?

 
Hvis ikke, må du dræbe og kyle det egoistiske og sjælelige menneske ud, så det ikke kan påvirke dig. Det vil gøre så, du ikke dumper til den endelige test overfor Gud, Jesus og englene.
 

Ikke alle der kalder mig Herre?

 

Hvem er det der ikke kommer ind?

 
Det er de sjælelige kristne, som godtnok med deres åndelige gaver, kan være med til at pege hen mod Gud og Jesus, men de kan ikke selv lede mennesker hele vejen til frelse.
hvordan skulle de kunne det, for når mennesker taler med dem bagefter, oplever de bare et menneske, der er blevet trådt på og som kæmper med næb og klør, for at fremhæve sig selv. Kun fordi selvet, det sjælelige menneske er på tronen!
Der skulle Jesus sidde, men det gør han ikke.
Jesus kan på ingen måde, sidde på tronen i et sjæleligt menneske!
Det er kun muligt for Jesus at sidde på tronen, i et åndeligt menneske; som ikke fremhæver sig selv.
 

Gud fortryder aldrig sine gaver og kald til et menneske...

 

Til sidst.......

 
Hvis du vil være et sejrende menneske, må du først dræbe det sjælelige menneske i dig.
Ellers oplever du kun nederlag på nederlag.
 
Det er derfor vi bliver dømt på vores gerning til sidst :
...er det gjort : Hvor det sjælelige menneske herskede!!!
...er det gjort : Hvor det åndelige menneske herskede!!!
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?