Hvad vil du vide? / Åndsmagter/dæmoner/engle

 

 

Åndsmagter kan vise sig, som mange ting.

 
Bibelen taler om at vi har en ånd, sjæl og et legeme.
Sjælen, er hvor dæmoner kan tage bolig i mennesket/besætte og påvirker mennesker til at gøre de mest mærkelige ting, som f.eks. voldelige handlinger, lyve, stjæle, gøre oprør mod alt og alle, søge i det okulte/new age, stoffer/narko og alkohol misbrug mm.
 
Dæmoner kan også påvirke den kristne efter frelsen, ja dæmoner kan påvirke kristne, muligvis besætte dem i sjælen? Har oplevet meget mærkelige ting som kristne siger og gør, som er direkte stridige med Bibelen.
Vores følelser og personlighed findes også i sjælen mm.


Ånden er den som altid længes efter kontakt med Gud, og derfor søger mennesket efter ham i alle mulige trosretninger (igen er det sjælen som har magten, indtil mødet med Jesus), den eneste som kan røre ånden i mennesket er Gud, Jesus og Helligånden, og det er også ånden som bliver frelst, ikke sjælen som nogen tror.
I Bibelen tales om at vi skal arbejde på vores sjæls frelse, at den må tvinges ind under den frelste ånd og adlyde Gud, Jesus og Helligånden, det er den kamp som mange oplever i deres kristne liv.
Det er også gennem ånden at vi former vores nye personlighed, efter frelsen i Jesus Kristus, for den skal gennemsyre sjælen.

Legemet er det som er synligt og som påvirkes af det åndelige liv og sjælelige liv, og man kan ofte se hvordan mennesker har det i deres ånd og sjæl i deres udstråling fra legemet. (ikke at sammenligne med de okulte/new age metoder) det er noget Helligånden viser dig, når du har modtaget ham, eller døbt med ham, efter frelsen i Jesus Kristus.

Hvem og hvad er de?

Åndsmagter eller dæmoner er noget der hører under Satans rige.
Engang var Satan en stor og anset engel i Himmelen, der var en beskyttende kerub og med en meget udsmykket dragt med mange ædelsten, meget smukt udført.
Problemet var, at han blev meget hovmodig og magtsyg, derfor ville han overtage magten i Himmelen, men han havde åbenbart glemt i sin iver efter magten, at han var og stadig er Gud underlegen i styrke.
Der blev en kamp; Satan og hans tilhængere, imod Gud og de engle der stadig ville tilbede og tjene ham, Satan og hans tilhængere blev smidt ud af Himmelen og fik Jorden og himmelrummet som deres sted.
(Satans tilhængere er engle der valgte at følge ham og som selv troede på at de kunne sejre).
 

Ezekiels bog kap. 28 versene 12-17

Dette siger Gud Herren:
Du var seglet på fuldkommenhed,
fyldt med visdom og af fuldendt skønhed.
Du var i Eden, i gudshaven.
Alle slags ædelsten sad på din dragt:
rubin, topas og månesten,
krysolit, shoham og jaspis,
safir, granat og smaragd;
udhamret og dekoreret kunstarbejde i guld
blev anbragt på dig, den dag du blev skabt.
Du var en salvet kerub,
jeg gjorde dig til beskytter;
du var på det hellige gudebjerg,
du vandrede blandt funklende sten.
Du var udadlelig i din færd,
fra den dag du blev skabt,
til der blev fundet uret hos dig.
Ved al din handel
fyldtes du med vold og syndede.
Så forstødte jeg dig fra gudebjerget,
fra de funklende sten,
jeg ødelagde dig, du beskyttende kerub.
Dit hjerte blev hovmodigt over din skønhed,
du fordærvede din visdom og strålende glans.
Jeg kastede dig til jorden,
gav dig hen til konger,
så de kunne fryde sig over dig.
 
En kerub, er en særlig engel.
Nu er Satan og hans tilhængere (engle/dæmoner), langt under de engles styrke der tjener Gud i Himmelen, samt de mennesker der har Jesus Kristus som frelser.
 

Hvordan arbejder/virker de?

 
Som skrevet ovenfor, er Satan og hans tilhængere (dæmon-engle) blevet forvist til Jorden og himmelrummet, hvor de virker den dag i dag, og de prøver altid  på at lede mennesker vild.
De var her også under skabelsen af mennesket på Jorden, derfor kunne Eva og Adam blive fristet; til at gøre det der var forkert og selv tro på at det var det rigtige valg de gjorde.
De troede på løgnen, at de ikke skulle blive dødelige, selv om de gjorde hvad Gud havde forbudt dem; at spise af frugten fra træet om Visdom. For Gud havde sagt til dem, at de visselig skulle blive dødelige hvis de spiste af frugten.
 
I dag er det på samme måde, mennesket tror på løgnen, om at der ikke findes en Gud og en Himmel og en retfærdig Gud der vil dømme mennesker efter deres tro og liv her på Jorden, eller de tror på Gud og ikke kan forestille sig en Gud der vil dømme mennesker til Helvedet; fordi Gud er kærlighed.
Det er alene på grund af Satan og hans engle, der ikke vil at mennesker skal komme i kontakt med den levende og skabende Gud, og som samtidig har fået menesker til at tro på at Satan ikke selv findes: Ingen Gud, ingen dom og intet Helvede, men en tro på at alle kommer i Himmelen, bare man ikke gør noget andet menneske ondt og hjælper andre i nød.
Det er ikke sandheden!
 
I dag er der mange mennesker der er plaget af phykiske lidelser, depresioner, sygdomme og forskellige vrangforestillinger. Og en del af disse ting bliver fremkaldt af dæmoner (Satans engle), dog ikke det alt sammen. 
Der er også mennesker der bliver plaget af spøgelser,genfærd der ligner afdøde mennesker fra fortiden, mærkelige fænomener osv. Det er med garanti dæmoner der fremkalder disse ting: For de mennesker der er døde, kan på ingen måde komme tilbage og gå igen, som mange tror. De er noget der skal drives ud og væk fra området, og det kan kun ske i kraft af navnet Jesus Kristus. 
 
Et område hvor Satan og dæmonerne også har stor magt og held med at lede mennesker vild, er indenfor det okulte, hvor der foregår meget engle-dyrkelse, det er englene der er tilhængere af Satan der virker der. De nyder at blive tilbedt og bedt til; indenfor økonomi, familie beskyttelse, healing, zoneterapi og mange andre områder, bl.a. indenfor alternativ behandling.
Samtidig med bruger de amuletter og sten, krystaller og tarot kort, stjerne-tydning og drømme-tydning m.m. hvor dæmoniske kræfter får lov til at virke, med negative følger.
Til at begynde med virker det som noget positivt, fordi der bliver lavet noget om i menneskers situation.
Men efterfølgende begynder mange af disse mennesker at få store problemer, og fordi de tror at de får hjælp, gennem det de er begyndt med, bliver de mere og mere indfanget i noget de ikke kan blive fri for igen.
Selv om de stopper med deres forehavende og søgning af disse væsener, kan de ikke selv komme fri af dette.
Disse væsener virker også indenfor Hinduismen, Budismen og indenfor Islam m.fl.
 
Det kan være at du bruger en alternativ behandler, så prøv næste gang at sige navnet Jesus, og gentage det i dine tanker hele tiden, og læg mærke til om der sker noget anderledes, end der plejer.
 
Der er kun èn måde at blive fri for sådanne ting, at søge hjælp hos Jesus Kristus, den levende Guds søn.
 
Det er ikke bare gennem det okulte dæmoner virker, de virker også gennem præsten, ældsterådet og prædikanter mm. i en kirke/menighed jeg har personligt sammen med andre kristne, været med til at sætte flere menigheder fri af dæmonisk indflydelse og set virkningen og forvandlingen i menigheden.

Mange tænker ikke på at det også er dæmoner som holder kristne i en lunken tilstand, hvor de er ineffektive, så ingen mennesker bliver frelst, de mangler den første kærlighed til Jesus som der tales om i Åbenbaringen kap. 3, dæmonerne kender godt bibelens skrifter og ved at de som er lunkne, ikke kommer ind i Himmelen, Gud vil udspy dem af sin mund. derfor er det vigtigt at være brændende som kristen og vidne om Jesus til så mange mennesker som man har mulighed for. og gennem det viser man sin kærlighed til Jesus Kristus.
Dæmonerne ved de er prisgivet, hvis de kristne får øjnene op for, hvordan den åndelige verden hænger sammen.

Dæmoner påvirker den måde de taler og handler på. Jeg ved godt at mange ikke tror på at dæmoner kan holde en menighed nede, så den er ineffektiv, jeg har været sammen med andre om at befri kirker fra dæmoner som holder dem nede, det udarter sig i kontrol og manipulation og falsk lære mm. Det kan godt være at du ikke tror på det, men det er den virkelighed som findes i dag.
Fordi du ikke har prøvet det, behøver det ikke at være forkert.
Jeg kender godt forskel på kødets gerninger og dæmoners aktivitet, jeg og andre kan lugte dem, have vejrtræknings problemer og mærke det på kroppen og nogle gange se dem, og når dæmonerne er væk er det som at trække bjergluft, frihed i rummet, og en dyb følelse af Guds nærvær mm.
 

Åbenbaringen kap. 3 versene 15-22.

 
Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig! Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.
 

Åbenbaringen kap. 2 versene 2-5.

 
Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed og véd, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og er ikke blevet træt. 
Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde; ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig.

Salmernes bog kap. 40 vers 5

Lykkelig den mand (kvinde),
der tager sin tilflugt til Herren
og ikke vender sig til dæmoner
og til dem, der søger løgneguder.
 

5 Mosebog kap. 5 vers 17

De ofrede til dæmoner, som ikke er guder,
til guder, de ikke før havde kendt,
nye guder, der lige var kommet til.
 

2 Mosebog kap. 20 versene 3-7

(De tre første bud i de ti bud)
Bud 1: Du må ikke have andre guder end mig.

Bud 2: Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Bud 3: Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

 

Matthæus evangeliet kap. 7 versene 21-23

(Jesus siger dette)
Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!
 

1 Korinther-brev kap. 10 versene 19-21

Hvad vil jeg sige med dette? At det, som ofres til afguder, er noget, eller at afguder er noget? Nej, men at det, der ofres, ofres til dæmoner og ikke til Gud, og jeg vil ikke, at I skal have fællesskab med dæmonerne. I kan ikke drikke både af Herrens bæger og af dæmonernes bæger. I kan ikke have del både i Herrens bord og i dæmonernes bord.
 
------
 

Hvad der skete da Jesus kristus gik på Jorden. 

 

Markus evangeliet kap. 1 vers 34

Han helbredte mange, der led af forskellige sygdomme, og uddrev mange dæmoner; men han tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var.
 

Lukas evangeliet kap. 4 versene 40-41 

Ved solnedgang kom alle, der havde nogen med en eller anden sygdom, hen til ham med dem, og han lagde hænderne på hver enkelt af dem og helbredte dem. Der fór også dæmoner ud af mange, mens de råbte: "Du er Guds søn." Men han truede dem til ikke at sige noget, for de vidste, at han var Kristus.
 

 

Der er mennesker der har fået autoritet over de åndsmagter, der plager mennesker, og det er dem der har taget imod Jesus Kristus som deres frelser, det er de eneste der kan være med til at sætte i frihed, i navnet Jesus Kristus.

 

Markus evangeliet kap. 16 versene 15-18

Så sagde han til dem: "Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske."

Matthæus evangeliet kap. 10 vers 8

Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet.

(Derfor er det bl.a. forkert når de forskellige alternative behandlere tager penge for deres arbejde, de har jo taget en uddannelse og derfor er det bare på samme plan som et alm. arbejde, det er den måde de tjener deres penge på.)

Man kan ikke uddanne sig til Guds kraft eller tage kurser m.m. Det fås kun gennem frelsen ved Jesus Kristus og ved Helligåndens kraft.

Derfor skal det ikke koste noget at søge/få hjælp.

Lukas evangeliet kap. 9 versene 1-2

Jesus kaldte de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge.

Det samme sker i dag, men det er kun dem der har taget imod Jesus Kristus som deres frelser, der har magten til at gøre dette.
 
Bed om hjælp, hvis du har et problem med åndsmagter, f.eks. som spøgelser/genfærd der er åndsmagter/dæmoner som plager dig og gør dig utryg. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?