Hvad vil du vide? / Gode råd m.m. / En kristen husorden

En kristen husorden

 

Efeser brevet 5:21-24.

En kristen husorden
I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus, I hustruer under jeres mænd som under Herren; for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt.

Hvorfor er der ikke mange der forstår de her vers, der er af en meget vigtig betydning, og det der er med til at beskytte kvinden i et ægteskab.
I må forstå, mand som kvinde, at det her har med beskyttelse at gøre og ikke noget med magtmisbrug eller undertrykkelse, som mange kvinder let ser det som og derfor ikke kan gå ind under det. Og mange mænd kan ikke forklare det ordentligt (fordi han ikke er klar over betydningen), overfor kvinden, og derfor skaber de her vers store problemer og ikke ret meget omtalt, kun de efterfølgende, fra vers 25- om kærlighed og elske hinanden osv, fordi de er nemmere at fordøje.

Men lad os nu gå til de ovenfor nævnte vers og betydningen af dem.
Har talt med ældre kvinder om dette for rigtig mange år siden og de gav mig ret i min udlægning, for jeg er jo også fyldt med Helligånden, som heldigvis forklarer mange ting, når vi søger ham.
                  ------------------------
Jesus Kristus kan kun beskytte sin kirke, dvs. de kristne hvis de er villige til at ydmyge sig og gøre hvad der kræves af dem, underordnelse og villighed, og vil de kristne ikke det, er de ikke fuldt ud under beskyttelse af Kristus og er blevet sårbare.
Hvis kvinden gør det samme under deres mænd i ægteskabet, så kan de få både mandens og Kristi beskyttelse, og dermed få en større fordel.

Det hænger sådan sammen, at manden er den der har ansvaret for alt hvad der foregår i familien, hvorfor?. Fordi han er sat som overhovede og beskytter af familien sammen med Jesus Kristus.
Og derfor er det ham der må stå til ansvar overfor Jesus Kristus, hvad enter der foregår noget godt eller skidt, for det er hans ansvar at tingene er i orden, det er ikke kvindens ansvar eller opgave.

Der gælder det samme ang. kvindens tjeneste og kald for Jesus Kristus, hun er tvunget til at få mandens beskyttelse og underordne sig hans krav, for at hun kan have beskyttelse af manden.
Når en mand først har givet kvinden lov til at virke i tjenesten og kaldet og de indbyrdes er kommet overens ang. dette, er kvinden under mandens beskyttelse; så er der ikke nogen som helst (mand som kvinde) der kan forbyde hende at udføre de her ting, for nu sker det under mandens ansvar og beskyttelse sammen med Jesus Kristus.

Og hvis nogen har indvendinger ang. kvindens tjeneste og kald, SKAL, S K A L, disse personer gå til hendes mand, der er den ansvarlige og overhovede for familien, og han må så forklare hvorfor og hvordan tingene forholder sig. Og de personer der er kommet til manden, må tale med ham, om der er nogle ting der muligvis skal uddybes eller der er noget der må løses i henhold til et problem, som de andre har med hendes tjeneste og kald.

Der er ikke nogen, der har ret til at gå direkte til kvinden, alene, men det skal gå enten gennem manden eller begge parter samtidig, for derved sker der ikke noget utilsigtet.
Og hvis de der har et problem med kvindens tjeneste eller kald, og de går direkte til hende, har manden lov til at trække disse til side og forklare hvordan og hvorledes tingene hænger sammen, for det er jo hans ansvar og ham der er overhovedet og beskytteren af familien, sammen med Jesus Kristus.

Det er hvad disse vers betyder og noget der giver optimal beskyttelse, uden dette er kvinden meget sårbar.

Og så kan I læse videre fra vers 25-33 i det samme kapitel, Efeser brevet 5 og forstå det bedre.

Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand.


Guds fred.

Michael Pedersen
Evangelist, forbeder og rådgivning.
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?